Informationsdag den 17 november i Malmö för lärare som är HLR instruktörer

Svenska HLR rådet och Skånes universitetssjukhus bjuder in till en spännande inspirationsdag för lärare i Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus mellan klockan 11.00-16.00. Hjärtligt välkomna!
Läs mer
 

HLR app

Ladda ner vår app Rädda hjärtat, som vi har utvecklat tillsammans med Hjärt-Lungfonden. Appen kan laddas ner från App Store och Google Play.
 

Vetenskapligt HLR symposium i Stockholm den 11 november

Välkommen med anmälan till HLR Rådets vetenskapliga symposium på Södersjukhuset i Stockholm!
Läs mer
 

Resuscitation Academy utbildning 10-11 nov i Stockholm

Svenska HLR Rådet i samarbete med Hjärtstoppsgruppen på Södersjukhuset och Resuscitation Academy i Seattle har nöjet att bjuda in till en ny utbildning om hur vi tillsammans kan förbättra omhändertagndet vid hjärtstopp utanför sjukhus. Sista anmälningsdag är den 30 sept.
Läs mer
 

Europeiska Restart a Heart Day den 16 oktober

Läs mer
 

HLR-rådet

Sidor och artiklar som handlar om rådet i sig, arbetsgrupper, historia, syfte etc

Måndagen den 16 juni flyttar HLR rådet till nya lokaler

Vi kommer att ha begränsad tillgänglighet den 16-17 juni,
Vårt nya telefonnummer till lager/order är fr.o.m. 16 juni 08-120 586 71.

Årsmöte och ny ordförande

Svenska HLR rådet hade den 7-8 April arbetsgruppsmöte med uppstart inför revidering av utbildningsmaterial till 2016 samt årsmöte för verksamheten. Två styrelsemedlemmar lämnade sitt uppdrag och två nya valdes in.

Föreläsningar HLR kongressen.

Här finns kongressens föreläsningar.

Malmö kongressen en succé!

Föregående veckas HLR kongress i Malmö blev en stor framgång för hela HLR Sverige. Trots att den internationella och välkända kongressbyrån endast 3 veckor innan kongressen gick i konkurs lyckades vi med gemensamma ansträngningar inte bara att genomföra kongressen utan kanske prestera det allra framgångsrikaste mötet någonsin i rådets historia!

Nytt arbetsblad för hjärtstopp inom sjukvården

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Regiongruppen har utarbetat ett nytt arbetsblad för hjärtstopp inom sjukvården. Hämta arbetsbladet under respektive utbildningsprogram.

Länkar

Sidan uppdateras inom kort.

Typ av sida: 
Allmän

Pedagogik

Sidan uppdateras inom kort.

Typ av sida: 
Allmän

Aktuella projekt

Det pågår ett ständigt arbete med att sprida kunskaper om HLR och hjärtstopp. Aktuella projekt presenteras översiktligt på denna sidan.

Visa gärna reklamfilmen: 
Typ av sida: 
Allmän

Ny organisationsinriktning inom HLR rådet

Rådet kommer under 2013 att mer aktivt arbeta med 2 huvudspår: ALLMÄNHETEN och SJUKVÅRDEN. Alla arbetsgrupper inklusive regioner kommer att arbeta efter dessa riktlinjer

Fakta HLR-rådets register

I registret sparar HLR-rådets instruktörer all utförd HLR-utbildning i landet.

Prenumerera på innehåll