Informationsdag den 17 november i Malmö för lärare som är HLR instruktörer

Svenska HLR rådet och Skånes universitetssjukhus bjuder in till en spännande inspirationsdag för lärare i Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus mellan klockan 11.00-16.00. Hjärtligt välkomna!
Läs mer
 

HLR app

Ladda ner vår app Rädda hjärtat, som vi har utvecklat tillsammans med Hjärt-Lungfonden. Appen kan laddas ner från App Store och Google Play.
 

Vetenskapligt HLR symposium i Stockholm den 11 november

Välkommen med anmälan till HLR Rådets vetenskapliga symposium på Södersjukhuset i Stockholm!
Läs mer
 

Resuscitation Academy utbildning 10-11 nov i Stockholm

Svenska HLR Rådet i samarbete med Hjärtstoppsgruppen på Södersjukhuset och Resuscitation Academy i Seattle har nöjet att bjuda in till en ny utbildning om hur vi tillsammans kan förbättra omhändertagndet vid hjärtstopp utanför sjukhus. Sista anmälningsdag är den 30 sept.
Läs mer
 

Europeiska Restart a Heart Day den 16 oktober

Läs mer
 

Hjärtstopp i samband med drunkning

Hjärtstopp i samband med drunkning

Vilka är karakteristika vid hjärtstopp i samband med drunkning och hur stor är överlevnaden?

Forskning

Avhandlingsprojektet avser att beskriva karakteristika och överlevnad vid hjärtstopp i samband med drunkning. I 5 delstudier beskrivs skillnad mellan hjärtstopp vid kardiell genes och hjärtstopp då drunkning är bedömd som orsak. Finns det ett samband mellan kammarflimmer och hjärtsjukdom vid hjärtstopp i samband med drunkning? Räddningstjänstens insatser i samband med räddning och vattentemperaturen betydelse för överlevnad presenteras liksom förekomst av hjärtsjukdom och dess relation till personens avsikt.

Avhandlingen finns tillgänglig via: http:///hdl.handle.net/2077/33681

Nominera till årets hjärt-lungräddare 2014

5 mar

Det är dags att nominera årets hjärt- lungräddare är det du eller känner du någon som räddat ett liv?

Riksförbundet HjärtLung, tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige, delar varje år ut priset Årets hjärt- lungräddare till någon...