Informationsdag den 17 november i Malmö för lärare som är HLR instruktörer

Svenska HLR rådet och Skånes universitetssjukhus bjuder in till en spännande inspirationsdag för lärare i Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus mellan klockan 11.00-16.00. Hjärtligt välkomna!
Läs mer
 

HLR app

Ladda ner vår app Rädda hjärtat, som vi har utvecklat tillsammans med Hjärt-Lungfonden. Appen kan laddas ner från App Store och Google Play.
 

Vetenskapligt HLR symposium i Stockholm den 11 november

Välkommen med anmälan till HLR Rådets vetenskapliga symposium på Södersjukhuset i Stockholm!
Läs mer
 

Resuscitation Academy utbildning 10-11 nov i Stockholm

Svenska HLR Rådet i samarbete med Hjärtstoppsgruppen på Södersjukhuset och Resuscitation Academy i Seattle har nöjet att bjuda in till en ny utbildning om hur vi tillsammans kan förbättra omhändertagndet vid hjärtstopp utanför sjukhus. Sista anmälningsdag är den 30 sept.
Läs mer
 

Europeiska Restart a Heart Day den 16 oktober

Läs mer
 

A-HLR

A-HLR

Utbildningsprogrammet bygger på grundutbildningen i S-HLR. Målgrupper är sjuksköterskor, läkare, pedagoger och studenter verksamma inom utbildningar inom akutsjukvård. Aktuella verksamheter kan vara Anestesi/IVA, hjärtsjukvård, akutmottagning och ambulanssjukvård.

A-HLR A-HLR riktlinjer

Grundutbildning
Grundutbildningen innehåller kontroll av HLR-kunskap teoretiskt och praktiskt, säkerhetsaspekter, arytmitolkning, defibrillering med manuell och/eller halvautomatisk apparatur, läkemedelsbehandling, etik, ansvar och scenarieträning.

Förkunskaper grundutbildning
-Genomförd grundutbildning och/eller återkommande träning enligt aktuella riktlinjer, inom senaste året i HLR och S-HLR.
- HLR-teknik träning de senaste veckorna
- Inläst A-HLR kursbok
- Godkänd skrivning i A-HLR.

Instruktörsutbildning
Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Förkunskaper instruktörsutbildning
- Leg. Läkare eller leg. Sjuksköterska
- Tjänstgöring inom akutsjukvård eller utbildning inom akutsjukvård
- Instruktör i HLR samt AED Hjärtstartare
- Instruktör i S-HLR med erfarenhet av minst fyra utbildningar
- Tränat HLR, S-HLR och A-HLR enligt aktuella riktlinjer, 2006, senaste halvåret.

Nominera till årets hjärt-lungräddare 2014

5 mar

Det är dags att nominera årets hjärt- lungräddare är det du eller känner du någon som räddat ett liv?

Riksförbundet HjärtLung, tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige, delar varje år ut priset Årets hjärt- lungräddare till någon...