Karolinska Institutets pris för innovation och nyttiggörande går år 2024 till tre forskare som tror på individens kraft och vilja att rädda liv.

När Karolinska Institutets pris för innovation och nyttiggörande delas ut för tredje gången går det till tre forskare vid institutionen för klinisk forskning och … Läs mer