Start

Alttext

WEBBUTIK Beställ MiniAnne + UTBILDNINGSFILMER Så gör du HLR HITTA UTBILDARE Lokala kurser UTBILDNINGSREGISTRET Hitta utbildare NYHETER Region Kronoberg startar SMSlivräddare den 1 juni … Läs mer

Fakta & Riktlinjer

Hjärtstopp – ett hjärta i kaos Varje år rapporteras ca 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus från ambulanssjukvården i Sverige. Årligen räddas … Läs mer

Press

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast … Läs mer

Hitta utbildare

Med någon timmes utbildning i Hjärt-Lungräddning (HLR) med hjärtstartare får du livsviktig kunskap i att rädda en som drabbats av akut hjärtstopp. Alla HLR … Läs mer

Hem

WEBBUTIK Beställ ditt material här UTBILDNINGSFILMER HLR-rådets filmer HITTA UTBILDARE Lokala kurser UTBILDNINGSREGISTRET Registrera kurs! NYHETER Region Kronoberg startar SMSlivräddare den 1 juni 1 … Läs mer

Media

2018 Dagens Medicin 180105. “Larm till fler räddar liv”. Intervju om SAMS studien (Saving more lives in Sweden) med Ingela Hasselqvist-Ax. Dagens Medicin Altinget … Läs mer

Projektanslag

HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbats av plötsligt, oväntat hjärtstopp genom ett optimalt omhändertagande. Under åren 2019-2020 kommer HLR rådets … Läs mer

Om plötsligt hjärtstopp och HLR

Välkommen till Svenska HLR-rådet! Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en … Läs mer

D-HLR för insatspersonal

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i … Läs mer

Om hjärtstartare

Den apparat som används vid ett hjärtstopp och som ger en elektrisk strömstöt kallas i Sverige för defibrillator eller vanligen hjärtstartare. Internationellt används ordet AED … Läs mer