KIDS SAVE LIVES

KIDS SAVE LIVES

KIDS SAVE LIVES Världshälsoorganisationens (WHO) och European Resucitation Council (ERC) rekommenderar sedan 2015 att alla barn i världen ska få öva HLR årligen i … Läs mer

Kids Save lives

Kids Save lives

Kids save lives Uppdaterade rekommendationer för HLR utbildning av skolelever. European Resuscitation Council (ERC) och Världshälsoorganisationen (WHO) betonar vikten av att alla elever i … Läs mer