Hjärt-lung i Kungälv Dick Carlsson och hans livräddare