Avancerad HLR barn för sjukvårdspersonal instruktör