Avancerad HLR vuxen för sjukvårdspersonal instruktör