Ny algoritm för hjärtstopp i bukläge

HLR-rådet har fått många frågor om HLR i bukläge på patienter drabbade av Covid-19 och som är intuberade eller trakeotomerade och vårdas i bukläge på IVA.

Denna algoritm skiljer sig från vad som står i kursboken för A-HLR där HLR i bukläge beskrivs utifrån operationsmiljö där patienten har ett operationssår som måste packas innan vändning till rygg.

Algoritmen fokuserar på snabb defibrillering och skyndsam vändning till ryggläge för att sedan följa handlingsplanen för A-HLR vuxen.

//Jacob Hollenberg, ordförande HLR-rådets vetenskapliga grupp

 

Du hittar algoritmen här: A-HLR vuxen hjärtstopp i bukläge

 

Dela innehållet: