Nytt datum för kongressen HLR2021

 

Nytt datum för kongressen HLR2021

Med anledning av Covid-19 pandemin och den speciella situation som råder flyttas guidelines kongressen HLR2021 till november 2021.

European Resuscitation Councils (ERC) riktlinjer, vilka tidigare publicerats vart femte år, har senarelagts och kommer publiceras 2021 (datum ej angivet). Därav är HLR-rådets kongress flyttad för att kunna inkludera senaste vetenskapen och riktlinjer inom området hjärtstopp och första hjälpen.

Svenska HLR-rådets avsikt är att i november 2021, vid Svenska Mässan i Göteborg, presentera ett modernt, lättillgängligt och inspirerande utbildningsmaterial. Digitala intuitiva verktyg kommer utvecklas och integreras för att bättre stötta instruktören innan, under och efter kurs. Utbildningsprogrammen ska stimulera till ett ökat antal utbildningsaktiviteter med syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp.

HLR-rådets mål är att ALLA ska kunna rädda liv och samt ge första hjälpen vid livshotande sjukdom- och olycksfall. Det är därför viktigt att ni fortsätter att ge utbildning, såväl i samhället som inom sjukvården. HLR-rådets rekommendationer kring HLR-utbildning under pandemin finns publicerat på www.hlr.nu

Följ oss i våra kanaler på sociala medier för att ta del av senaste nyheterna inom området.

Hoppas vi ses vid HLR2021!

Andreas Claesson,                                   Anette Nord,
Ordförande Svenska HLR-rådet               Chefredaktör Svenska HLR-rådet

Dela innehållet: