Om hjärtstartare

Den apparat som används vid ett hjärtstopp och som ger en elektrisk strömstöt kallas i Sverige för defibrillator eller vanligen hjärtstartare. Internationellt används ordet AED … Läs mer

Sveriges hjärtstartarregister

I Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) kan alla ägare av en publik hjärtstartare gratis registrera sin hjärtstartare så att den blir synlig för allmänheten och larmcentralen. Detta för att … Läs mer

Styrelse

HLR-rådets styrelse 2019 Styrelsen för Svenska HLR rådet består enligt stadgarna av 5 personer och adjungerar vid behov ytterligare resurspersoner. Andreas Claesson, ordförande Leg … Läs mer

Regiongruppen samhälle

Tusen räddade liv i hjärtstopp utanför sjukhus till 2025 Syfte Regiongruppen samhälle har till syfte att öka överlevnaden vid plötsliga, oväntade hjärtstopp utanför sjukvården. … Läs mer

D-HLR för insatspersonal

Arbetsgruppens övergripande mål är att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukvården genom att minska tiden till första defibrillering. Arbetsgruppen D-HLR för insatspersonal riktar sig … Läs mer

Organisation och Mål

Svenska rådet för hjärt-lungräddning är en nationell kunskaps- och utbildningsorganisation med syfte att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp inom sjukvården och i samhället. Det … Läs mer

Hjärtstopp i samhället

Tusen räddade liv utanför sjukhus till 2025 Hjärtstopp i samhället Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) och Första Hjälpen (FH) ökar allt … Läs mer

Vuxen HLR i samhället

  GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR Deltagare i vuxen-HLR får lära sig att utföra: – HLR– Använda en hjärtstartare– Åtgärder vid luftvägsstopp– Ha kännedom om … Läs mer

Första hjälpen

kvalitetsdokument-samhalle Spridning av första hjälpen på arbetsplatser, i organisationer och till allmänheten kommer att förstärkas med mål att rädda fler liv. Tidig identifiering av ett … Läs mer