Rekommendation vid HLR på patient med misstänkt eller bekräftad övre luftvägsinfektion_230608