Resuscitation Academy 6-7 Maj 2020

Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Svenska HLR-rådet anordnar ”Resuscitation Academy Sweden” den 6-7 Maj! Möt Sveriges främsta hjärtstoppsforskare och få fördjupad kunskap om plötsligt hjärtstopp och hur kan du öka överlevnaden i din organisation!

Nu har du som är nyckelperson inom polis, räddningstjänst, larmcentral eller arbetar som tjänsteman inom region, stat och kommun chansen att få två inspirerande dagar med fördjupad kunskap om plötsligt hjärtstopp och hur du kan öka överlevnaden i din organisation!

Målsättning:

Deltagare ska efer avslutad kurs ha kunskap för att implementera och driva evidensbaserade projekt inom sin egen verksamhet och region i syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp.

Tid: 6-7 Maj klockan 09.00-17:00

Plats: Sal Halldin, Södersjukhuset entre ́plan

Kostnad: 1500:- SEK inkl. fika och lunch

Anmälan: Se länk nedan – senast 3 April!

Kursen riktar sig till:

► Ambulanssjukvård , Polis, Räddningstjänst, Larmcentral.
► Politiker och tjänstemän inom regioner, stat och kommun.
► Nyckelpersoner i organisationer involverade i hjärtstoppsvård.

Övrigt:

  • Specificera vad du har för funktion inom din organisation

  • Antalet deltagare är begränsat, urval sker utifrån funktion och regional hänsyn.

  • Ett kurskompendium på engelska skickas ut till antagna deltagare för inläsning innan kurs.

    Kursansvariga: Anders Bäckman, Johan Björklund, Thomas Hermansson
    Mer information: anders.backman@sll.se samt via HLR-rådets kansli : 08-120 586 74

Varmt välkomna att anmäla er i bifogad länk:

Anmälan Resuscitation Academy 6-7 maj 2020

Resuscitation academy FLYER 200204

 

 

Dela innehållet: