Fortsätt att göra HLR!

Fortsätt att göra HLR!

I en artikel i Läkartidningen 22-08-22 refereras till en vetenskaplig, ännu opublicerad studie: ”Skador efter HLR ger sämre överlevnad” av överläkaren Eva-Corina Caragounis. Registerstudien … Läs mer