Nätverket för ambulanssjukvård

Nätverket för ambulanssjukvård syftar till att samla resurspersoner i Sverige som tillsammans kan dela erfarenheter och kunskaper kring plötsligt oväntade hjärtstopp i prehopital miljö. 

Den prehospitala ambulanssjukvården påbörjar eller är delaktiga hjärt-lungräddningar vid över 5000  hjärtstopp varje år i Sverige. I den prehospitala världen ändras förutsättningarna med varje nytt hjärtstopp vi möter. Även om HLR algoritmen är den samma så inträffar hjärtstoppen aldrig samma plats och med samma personer. Vi arbetar med kolleger ifrån Polis, Räddningstjänst, Väktare. Vi möter bystander och familjemedlemmar och i den stunden är möjligheten att rädda ett liv det som förenar oss. Vi kan dela händelsen med övrig ambulanspersonal som var på plats men våra erfarenheter kan vara svårt att sprida i större sammanhang.

Att varje person som arbetar i prehospitalvård möter ca två hjärtstopp per år gör att det är svårt att skapa en erfarenhet baserat egna erfarenheter. Ambulansnätverket inom HLR rådet arbetar utifrån att vi möter hjärtstoppspatienten under samma förutsättningar och utifrån det också kan dela på våran kunskap. Som medlem i nätverket får man också tillgång om vad som publiceras om HLR i prehospitalmiljö samt ta del av kollegors erfarenheter. Att ta del av ambulansnätverkets nyhetsbrev är öppet för alla med prehospitalt intresse medan våra träffar är främst riktat till de som utbildar i HLR inom ambulanssjukvården eller har ett övergripande medicinskt ansvar.

Ordförande för nätverket Pär Lindblad
ambulansnatverk@gmail.com
Dela innehållet: