Organisation och Mål

Svenska rådet för hjärt-lungräddning är en nationell kunskaps- och utbildningsorganisation med syfte att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp inom sjukvården och i samhället. Det ska ske genom implementering av internationella, vetenskapligt underbyggda riktlinjer i utbildningsprogram på olika nivåer inom hjärt-lungräddning och första hjälpen. Vår vision är att alla medborgare ska kunna hjärt-lungräddning till vuxna och barn, använda en hjärtstartare, samt kunna ge första hjälpen till drabbade vid plötsligt hjärtstopp och i livshotande situationer. Det yttersta målet är att överlevare efter hjärtstopp ska ges bästa möjliga förutsättningar för en god livskvalitet.

Mål

HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp på och utanför sjukhus, samt att öka kunskapen i samhället om första hjälpen. Det skall åstadkommas genom att:

  • Sprida kunskaper i samhället och inom sjukvården om behandling av hjärtstopp och första hjälpen
  • Skapa, utveckla, och revidera riktlinjer och utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp och första hjälpen
  • Skapa, utveckla, och revidera etiska riktlinjer för behandling av hjärtstopp
  • Följa effekten av ovanstående i form av överlevnad och cerebral funktion

Styrelse 

Styrelsen består av fem personer: Ordförande Andreas Claesson, Floda, Annika Ehlers, Arvika, Johan Björklund, Bjursås, Henrik Wagner (Svenska Kardiologföreningens representant), Helsingborg, Hans Friberg (Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvårds representant), Lund. För mer information om styrelsen: HLR-rådets styrelse.

Medlemskap i rådet erhålls genom rekommendation och därefter inval. Rådsmöte sker en gång per år i april.

Arbetsgrupper

Rådets verksamhet bedrivs via arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en ordförande och ytterligare cirka fem ledamöter. Arbetsgruppen skapar riktlinjer för behandling av hjärtstopp utifrån arbetsgruppens ansvarsområde. Dessa riktlinjer skall godkännas av rådets styrelse. Arbetsgrupperna organiserar sina möten utifrån egna riktlinjer och tar årligen ställning till eventuella ändringar i behandlingsrekommendationerna, anordnande av utbildningsaktiviteter mm. Läs mer om arbetsgrupperna: HLR-rådets arbetsgrupper.

Samverkan

HLR-rådet har en stark förankring med nationella organisationer, myndigheter och med enskilda sjuksköterskor, läkare och forskare kring utvecklingsarbete vid omhändertagande av patienter som drabbas av hjärtstopp, såväl på som utanför sjukhus. Mycket av kommunikationen sker via nätverk och rådets webbplats ‹www.hlr.nu›.

Kongresser och symposier

Rådet anordnar kontinuerligt vetenskapliga symposier och  kongresser där nya rön och eventuella förändringar av riktlinjer för hjärt-lungräddning presenteras. Den senaste större kongressen HLR2019 “Tillsammans räddar vi liv” hölls i Stockholm i september 2019. Nya guidelines inom HLR och första hjälpen skulle ha lanserats på ERC kongressen i Manchester i okt 2020. På grund av Covid-19 pandemin är kongressen flyttad till 2021, datum är ännu ej fastställt. Den svenska guidelineskongressen som skulle ha genomförts i Göteborg den 25-26 maj 2020, är flyttad till november 2021. Detta för att säkerställa att HLR-rådets riktlinjer och utbildningsmaterial baseras på senaste vetenskapen och riktlinjer inom området. Vårt mål är att skapa ett modernt utbildningsmaterial med hög kvalitet grundat på vetenskap, och som stimulerar till utbildningsaktivitet med syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp.

Dela innehållet: