Mål och Organisation

HLR-rådets mål

HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp på och utanför sjukhus, samt att öka kunskapen i samhället om första hjälpen. Det skall åstadkommas genom att:

-Sprida kunskaper i samhället och inom sjukvården om behandling av hjärtstopp och första hjälpen

-Skapa, utveckla, och revidera riktlinjer och utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp och första hjälpen

-Skapa, utveckla, och revidera etiska riktlinjer för behandling av hjärtstopp

-Följa effekten av ovanstående i form av överlevnad och cerebral funktion

HLR-rådets styrelse 

Styrelsen består för närvarande av följande fem personer: Ordförande Andreas Claesson, Floda, Annika Ehlers, Arvika, Johan Björklund, Bjursås, Henrik Wagner (Svenska Kardiologföreningens representant), Helsingborg, Hans Friberg (Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvårds representant), Lund. För mer information om styrelsen: HLR-rådets styrelse.

Medlemskap i rådet erhålls genom rekommendation och därefter inval. Rådsmöte sker en gång per år.

Arbetsgrupper

Rådets verksamhet effektueras via arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en ordförande och ytterligare cirka fem ledamöter. Arbetsgruppen skapar riktlinjer för behandling av hjärtstopp utifrån arbetsgruppens ansvarsområde. Dessa riktlinjer skall godkännas av rådets styrelse. Arbetsgrupperna organiserar sina möten utifrån egna riktlinjer och tar årligen ställning till eventuella ändringar i behandlingsrekommendationerna, anordnande av utbildningsaktiviteter mm. Läs mer om arbetsgrupperna: HLR-rådets arbetsgrupper.

Kongresser och symposier

Rådet anordnar kontinuerligt vetenskapliga symposier och  kongresser där nya rön och eventuella förändringar av riktlinjer för hjärt-lungräddning presenteras. Den senaste större kongressen HLR2019 ”Tillsammans räddar vi liv” hölls i Stockholm på Waterfront i september. Nya guidellines inom HLR och Första hjälpen lanseras internationellt i oktober 2020. På  guidelineskongressen i Göteborg den 25-26 maj 2021 presenteras det nya utbildningsmaterialet.

Samverkan

HLR-rådet har en stark förankring med nationella organisationer, myndigheter och med enskilda sjuksköterskor, läkare och forskare kring utvecklingsarbete vid omhändertagande av patienter som drabbas av hjärtstopp, såväl på som utanför sjukhus. Mycket av kommunikationen sker via nätverk och via rådets webbplats ‹www.hlr.nu›.

Dela innehållet: