Organisation

Svenska HLR-rådet leds av en styrelse bestående av fem medlemmar med bland annat en representant från Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård samt en representant från Svenska Kardiologföreningen.

Styrelsen består för närvarande av följande fem personer: Ordförande Andreas Claesson, Floda, Annika Ehlers, Arvika, Johan Björklund, Bjursås, Henrik Wagner (Svenska Kardiologföreningens representant), Helsingborg, Hans Friberg (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds representant), Lund.

Medlemskap i rådet erhålls genom rekommendation och därefter inval. Rådsmöte sker minst en gång per år.

Arbetsgrupperna organiserar sina möten utifrån egna riktlinjer och tar årligen ställning till eventuella ändringar i behandlingsrekommendationerna, anordnande av utbildningsaktiviteter med mera.

Rådet anordnar kontinuerligt vetenskapliga symposier och  kongresser där nya rön och eventuella förändringar av riktlinjer för hjärt-lungräddning presenteras. Den första konferensen i rådets regi ägde rum i Göteborg den 13-14 november år 2006, senaste guidelineskonferensen hölls den 10-11 Oktober 2016 i Göteborg. Nästa större kongress hålls på Stockholm Waterfront den 24-25 september 2019.

Rådets verksamhet effektueras via arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en ordförande och ytterligare cirka fem ledamöter. Arbetsgruppen skapar riktlinjer för behandling av hjärtstopp utifrån arbetsgruppens ansvarsområde. Dessa riktlinjer skall godkännas av rådets styrelse. Arbetsgruppernas aktivitet har varierat. Vissa arbetsgrupper har redan varit mycket aktiva i utarbetandet av nya riktlinjer medan andra är i ett planeringsstadium.

HLR-rådet har en stark förankring med nationella organisationer, myndigheter och med enskilda sjuksköterskor, läkare och forskare kring utvecklingsarbete vid omhändertagande av patienter som drabbas av hjärtstopp såväl på som utanför sjukhus. Mycket av kommunikationen sker via nätverk och via rådets webbplats ‹www.hlr.nu›.

 

Dela innehållet: