Regiongruppen HLR sjukvård

Regiongruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar.

Arbetsgruppen startade sitt arbete redan 1994 med namnet VICs arbetsgrupp för HLR. 2008 fick gruppen dubbel tillhörighet. Vi är alltså fortsatt en arbetsgrupp både i VIC och i HLR-rådet.

För att nå ut i vården och sprida information från HLR-rådet har vi delat upp Sverige i regioner. Vi har en ansvarig i varje region som driver nätverket.

Arbetsgruppen har utvecklat och är administrativt samt organisatoriskt ansvarig för nedanstående nätverk
– Nätverk för HLR-organisatörer
– Nätverk för lärare inom vårdutbildningar
– Nätverk för ambulanssjukvård

Läs mer om dessa nätverk på repektive sida.

Ordförande: Annika Ehlers  annika.ehlers@regionvarmland.se

Norrbotten och Västerbotten

Petra Skoglund petra.skoglund@regionvasterbotten.se

Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna

Christina Rosvall christina.rosvall@regiongavleborg.se

Uppland, Västmanland, Sörmland och Åland

Harald Lindén harald.linden@regionsormland.se

Stockholm och Gotland

Marika Hampel  marika.hampel@capiostgoran.se

Värmland och Närke

Ulrika Karlgren  ulrika.karlgren@regionorebrolan.se

Småland, Östergötland och Blekinge

Johan Israelsson johani@ltkalmar.se

Västra Götaland

Annika Wingård   annika.ling@vgregion.se

Skåne och Halland

Liselott Rehn  liselott.rehn@skane.se

Nätverk för lärare inom vårdutbildningar

Ulf Cavalli-Björkman ulf.cavalli-bjorkman@edu.falkoping.se

Nätverk för ambulanssjukvård

Pär Lindblad par.lindblad@rjl.se

Nätverk för HLR-organisatörer

Ulrika Karlgren  ulrika.karlgren@hlr.nu

Dela innehållet: