Regiongruppen HLR sjukvård

Regiongruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar.

Arbetsgruppen startade sitt arbete redan 1994 med namnet VICs (Vårdprofessioner inom cardiologi) arbetsgrupp för HLR. 2008 fick gruppen dubbel tillhörighet, både HLR-rådet och VIC.  Vi är fortfarande medlemmar i båda organisationerna, men bedriver vårt största arbete i HLR-rådet.

Om du vill läsa mer om VIC kan du göra det här.

 

 

 

För att nå ut i sjukvården och sprida information från HLR-rådet har vi delat upp Sverige i regioner med en person som ansvarar för varje region.  Regiongruppen har också utvecklat och är ansvarig för nedanstående nätverk:

Nätverket för HLR-organisatörer
Nätverket för lärare inom vårdutbildningar
Nätverket för ambulanssjukvård

Läs mer om dessa nätverk på respektive sida.

Ordförande i Regiongruppen är  Christina Rosvall  christina.rosvall@regiongavleborg.se

Regionansvariga: 

Norrbotten och Västerbotten

Petra Skoglund petra.skoglund@regionvasterbotten.se

Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna

Christina Rosvall christina.rosvall@regiongavleborg.se

Uppland, Västmanland, Sörmland och Åland

Åsa Wanbro asa.wanbro@regionvastmanland.se

Stockholm och Gotland

Jasna Giesecke  jasna.giesecke@regionstockholm.se

Värmland och Närke

Jeanette Stenersen  jeanette.stenersen@regionvarmland.se

Småland, Östergötland och Blekinge

Johan Israelsson johan.israelsson@regionkalmar.se, Ramona Tjäder ramona.tjader@regionblekinge.se

Västra Götaland

Helena Franz  helena.m.nilsson@vgregion.se

Skåne och Halland

Cecilia Andrell  cecilia.andrell@skane.se

Nätverk för lärare inom vårdutbildningar

Linda Johansson lindajohansson7813@gmail.com

Nätverk för ambulanssjukvård

Rasmus Bjerén ambulansnatverk@gmail.com

Nätverk för HLR-organisatörer

Ulrika Karlgren  ulrika.karlgren@hlr.nu

Dela innehållet: