Regiongruppen sjukvård

Regiongruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar.

Delar av Regiongruppen sjukvård, från vänster Annika Ehlers, Johan Israelsson, Petra Skoglund, Marika Hampel, Ulrika Karlgren, Ulla Lindbäck, Lena Svanbom, Liselott Rehn och Solveig Aune.

Arbetsgruppen startade sitt arbete redan 1994 med namnet VICs arbetsgrupp för HLR. 2008 fick gruppen dubbel tillhörighet. Vi är alltså fortsatt en arbetsgrupp både i VIC och i HLR-rådet.

För att nå ut i vården och sprida information från HLR-rådet har vi delat upp Sverige i regioner. Vi har en ansvarig i varje region som driver nätverket.

Arbetsgruppen har utvecklat och är administrativt samt organisatoriskt ansvarig för nedanstående nätverk
– Nätverk för HLR-organisatörer
– Nätverk för lärare inom vårdutbildningar
– Nätverk för ambulanssjukvård

Läs mer om dessa nätverk på repektive sida.

 

Ordförande: Annika Ehlers  annika.ehlers@liv.se

Norrbotten och Västerbotten

Petra Skoglund petra.skoglund@vll.se

Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna

Christina Rosvall christina.rosvall@regiongavleborg.se

Uppland, Västmanland, Sörmland och Åland

Harald Lindén harald.linden@dll.se

Stockholm och Gotland

Marika Hampel  marika.hampel@capiostgoran.se

Värmland och Närke

Ulrika Karlgren  ulrika.karlgren@regionorebrolan.se

Småland, Östergötland och Blekinge

Johan Israelsson johani@ltkalmar.se

Västra Götaland

Solveig Aune  solveig.aune@vgregion.se

Skåne och Halland

Liselott Rehn  liselott.rehn@skane.se

Nätverk för lärare inom vårdutbildningar

Marianne Eldh  eldhmarianne@gmail.com

Nätverk för ambulanssjukvård

Pär Lindblad par.lindblad@rjl.se

Nätverk för HLR-organisatörer

Ulrika Karlgren  ulrika.karlgren@hlr.nu

Dela innehållet: