Nyheter

Kids Save lives

Kids save lives Uppdaterade rekommendationer för HLR utbildning av skolelever. European Resuscitation Council (ERC) och Världshälsoorganisationen (WHO) betonar vikten av att alla elever i … Läs mer

Dela innehållet: