ALS Grundutbildning

Advanced Life support, ALS är den Europeiska grundutbildningen i avancerat omhändertagande av akut svårt medicinskt sjuk patient. Det är en fördjupad utbildning efter den svenska avancerade hjärt-lungräddningskursen, A-HLR.

Samarbete
Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet i samarbete med European Resuscitation Council, ERC arrangerar tillsammans utbildningar i Advanced Life Support i Sverige. denna utbildning har internationell standard och ett internationellt certifikat utfärdas.

Målgrupp
Kursen är en mer avancerad utbildning efter den Svenska A-HLR kursen. Målgrupp blir därför de som i sitt yrke behöver mer avancerade kunskaper i avancerat omhändertagande av akut svårt medicinsk sjuk patient samt även de som har intresse att fördjupa sig i ämnet efter A-HLR. A-HLR är en förkunskap till ALS.

Plats
Clinicum, Linköpings Universitetssjukhus

Datum
Varje vår vecka 15 och varje höst vecka 46 arrangeras kurserna.

Språk
Kursen ges både på engelska och svenska.

Fakultet
Instruktörerna utbildar inom ERC och är därför internationella med engelska som gemensamt språk. Flera av instruktörerna på kursen talar även svenska.

Certifikat:
Internationellt certifikat utfärdas efter godkänd utbildning och varar i fem år.

Anmälan

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als

 

Förkunskaper
– Leg. läkare, Leg. sjuksköterska eller BMA
– Genomförd grundutbildning i A-HLR
– Uppdaterade kunskaper i HLR, S-HLR och A-HLR enligt Svenska riktlinjer från 2011.

Information
Maila  till denna adress  för mer information .clinicum@regionostergotland.se

 

Kontakta Ann-Kristin Rimbe  som är utbildningsansvarig i Sverige

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

Dela innehållet: