ALS Grundutbildning

ERC logotyp
Advanced Life Support Provider Course (ALS) bygger på europeiska riktlinjer för hjärtlungräddning och lär ut ett standardiserat sätt att behandla en patient före, under och efter ett hjärtstopp. Detta innefattar att uppmärksamma patienter som håller på att försämras, identifiera orsaker till hjärtstopp samt fortsatt handläggning när spontan cirkulation återfåtts. I kursen ingår luftvägshantering och akut omhändertagande enligt ABCDE samt behandling av olika typer av brady- och takyarytmier. Tolkning av EKG, blodgaser och endtidal koldioxidmätning ingår. Under kursen hålls workshops och scenarioträning i mindre grupper.

Samarbete
Kursen arrangeras av European Resuscitation Council (ERC) i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Efter godkänd kurs utfärdas ett certifikat. Se ERCs hemsida för beskrivning av ALS kurs.

Målgrupp
Kursen är en fördjupning efter A-HLR och riktar sig till läkare samt sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård, intermediärvård eller intensivvård.

Fakultet
Instruktörerna utbildar inom ERC och det kan därför vara internationella instruktörer med på kursen.

Språk
Kursen ges både på engelska och svenska. I samband med anmälan syns vilket språk kursen kommer hållas på.

Anmälan
Clinicum Östergötland information ALS-kurs.

Metodikum Jönköping information ALS kurs.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

Dela innehållet: