ALS Grundutbildning

Advanced Life Support Provider Course (ALS) bygger på europeiska riktlinjer för hjärtlungräddning och lär ut ett standardiserat sätt att behandla en patient före, under och efter ett hjärtstopp. Detta innefattar att uppmärksamma patienter som håller på att försämras, identifiera orsaker till hjärtstopp samt fortsatt handläggning när spontan cirkulation återfåtts. I kursen ingår luftvägshantering och akut omhändertagande enligt ABCDE samt behandling av olika typer av bradykardier och takykardier. Tolkning av EKG, blodgaser och endtidalkoldioxidmätning ingår också. Under kursen hålls workshops och scenarioträning i mindre grupper. Alla tränas i att vara teamledare och medlem i teamet.

Samarbete

Kursen arrangeras av European Resuscitation Council (ERC) i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Efter godkänd kurs utfärdas ett certifikat.

Målgrupp

Kursen är en fördjupning efter A-HLR och riktar sig till läkare samt sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård, intermediärvård eller intensivvård.

Fakultet
Instruktörerna utbildar inom ERC och det kan därför vara internationella instruktörer med på kursen.

Språk
Kursen ges både på engelska och svenska. I samband med anmälan syns vilket språk kursen kommer hållas på.

Anmälan

Clinicum Östergötland www.regionostergotland.se/als

Metodikum Jönköping http://plus.rjl.se/metodikum

För mer information
Mejla clinicum@regionostergotland.se

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

 

Dela innehållet: