Om hjärtstartare

Den apparat som används vid ett hjärtstopp och som ger en elektrisk strömstöt kallas i Sverige för defibrillator eller vanligen hjärtstartare. Internationellt används ordet AED som står för ”Automated External Defibrillator” och som översatt till svenska blir automatiserad extern defibrillator. En hjärtstartare kan vara manuellt, halvautomatiskt eller automatiskt styrd.

Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och alla kan använda dem. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och man kan inte ge en strömstöt om det inte är nödvändigt. En tidig strömstöt genom hjärtat kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att börja fungera igen.

Hjärtstartare och HLR med god kvalitet

  • Vid hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning, HLR.
  • Hämta hjärtstartaren om den finns nära.
  • Starta hjärtstartaren samtidigt som annan person gör HLR.
  • Följ hjärtstartarens instruktioner.
  • Rör inte den drabbade personen när strömstöt ges.
  • Fortsätt direkt med HLR av god kvalitet.
  • Fortsätt följa hjärtstartarens instruktioner.

Det finns flera olika modeller av halvautomatiska hjärtstartare som lämpar sig mycket väl för personer utan sjukvårdsutbildning. Hjärtstartaren vägleder användaren genom talade instruktioner, bilder, ikoner eller videoinstruktioner och rörliga bilder. Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm och kan avgöra om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en defibrillering, eller om det är bättre att göra HLR. Som användare kan du inte ge en stöt om hjärtstartaren inte rekommenderar detta.

Namnet defibrillator kommer från de-fibrillate som betyder ”av-flimra”. När apparaten avger en strömstöt så ”av-flimrar” den det flimmer (elektriska kaos) som pågår i hjärtat. Vid en lyckad defibrillering hävs detta kaos och hjärtat kan återgå till sin normala rytm. Alla får använda en hjärtstartare och det finns ingen lag som kräver att du ska ha utbildning för att använda den. Dock rekommenderar vi alla att gå en kurs och att du repeterar regelbundet. Läs våra viktiga dokument om hjärtstartare i Sverige med rekommendationer framtagna av Arbetsgruppen för defibrillering utanför sjukvården:
1. Inköp av hjärtstartare
2. Placering av hjärtstartare
3. Utbildningsnivå
4. Hjärtsäker plats

Läs, dela och ladda gärna ner HLR-rådets rekommendationer om hjärtstartare.

Har du frågor om Hjärtstartarregistret? Se Frequently Asked Questions.

Länk till Sveriges Hjärtstartarregister

Följ Hjärtstartarregistret på Facebook.

Dela innehållet: