Nätverket för HLR-organisatörer

Nätverket för HLR-organisatörer är till för de personer som har en övergripande roll för HLR-verksamheten på sjukhus.

Nätverkets syfte är att sprida aktuell kunskap om behandling av hjärtstopp och HLR-utbildning inom sjukvården samt att skapa tillfälle till nätverkande och erfarenhetsutbyte. Nationella träffar sker ungefär vartannat år.

Senast nätverket samlades var i maj 2017 på Hotel Visby Strand, då tillsammans med nätverket för HLR-ansvariga läkare. Ca 110 personer från hela landet deltog.

Ordförande: Ulrika Karlgren, anestesisjuksköterska, processansvarig sjukvård  HLR-rådet ulrika.karlgren@hlr.nu

 

 

Dela innehållet: