Nätverket för HLR-organisatörer

Nätverket för HLR-organisatörer är till för de personer som har en övergripande roll för HLR-verksamheten på sjukhus med uppdrag som HLR-organisatör.

Nätverkets syfte är att sprida aktuell kunskap om behandling av hjärtstopp och HLR-utbildning inom sjukvården samt att skapa tillfälle till nätverkande och erfarenhetsutbyte. Nationella träffar sker ungefär vartannat år.

 

Nätverksansvarig är Ulrika Karlgren, processansvarig sjukvård  HLR-rådet ulrika.karlgren@hlr.nu

 

Dela innehållet: