Hjärtstopp i sjukvården

804 RÄDDADE LIV PÅ SJUKHUS  2018!

Det har gått några år sedan Stig Holmberg räddade livet på en kvinna som drabbats av plötsligt hjärtstopp på en vårdcentral i Norge med hjälp av en lampsladd och aluminiumfolie –  en solskenshistoria med lyckad utgång. Sedan dess har antalet defibrillatorer på våra sjukhus och andra vårdinrättningar kraftig ökat, medvetenheten och kunskapen om HLR likaså men hur många fler liv räddar vi? Siffrorna i Svenska hjärt-lungräddningsregistret visar på en ökning från 29% till 32% men kan vi rädda fler? Ska större fokus läggas på att undvika hjärtstopp inom sjukvården? Då kanske inte antalet räddade liv ökar men procentuellt kanske vi räddar fler?

HLR-rådets mål för hjärtstopp inom sjukvården är:

  • Start av HLR inom 1 minut
  • Larm inom 1 minut
  • Defibrillering inom 3 minuter vid VF/VT
  • Uppföljning av all hjärtstoppsbehandling

Arbetsgruppen ”Hjärtstopp inom sjukvården” arbetar med frågor som rör sjukvården i Sverige, både på och utanför sjukhus. Ett dokument med samma namn finns, det är tänkt som stöd för instruktörer, organisatörer och HLR-ansvariga läkare i arbetet med HLR-verksamhet i sjukvården.

För att läsa mer om vård av patienter som överlevt hjärtstopp kan du följa länken ”Vård efter hjärtstopp”, och för att läsa om etik klickar du på den här länken ”Etik inom HLR”.

Har du frågor som rör sjukvården? Kontakta mig!

Ulrika Karlgren

ulrika.karlgren@hlr.nu

Processansvarig sjukvården

Dela innehållet: