Hjärtstopp i samhället

Tusen räddade liv utanför sjukhus till 2030

Hjärtstopp i samhället

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) och Första Hjälpen (FH) ökar allt mer utanför sjukvården. Räddningstjänst, polis, väktare, badvakter, utbildnings- och frivilligorganisationer, skolor och företag är alla exempel på den bredd som finns i samhället och som tillsammans utgör en gemensam kraft för att rädda fler liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus.

Överlevnad och HLR träning
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Kan en hjärtstartare kopplas snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med en defibrillerbar rytm. Tid till behandling är den helt avgörande faktorn.

I årsrapporten 2022 från Svenska hjärt-lungräddningsregistret är den nationella överlevnaden utanför sjukhus 12% för samtliga hjärtrytmer, och 677 liv räddades. Men vi kan bli ännu bättre. Svenska HLR-rådet har som vision att 1000 liv årligen ska räddas utanför sjukhus. Det är inte ett omöjligt mål att nå med samverkan, forskning och att vi vässar egna organisationer i HLR. Högkvalitativ HLR och att träna ”lite men ofta” är metoder för att hålla kunskaperna på topp. De HLR-utbildningar som ingår i samhällsspåret är: Vuxen-HLR, HLR för insatspersonal, Barn-HLR och Första hjälpen. Se respektive utbildningsprogram för mer information.

Nationell samverkan
Flera nationella initiativ pågår med samverkan mellan olika organisationer. Exempel är samutlarmning av ambulans, räddningstjänst (och polis i vissa län), för att snabbare nå den drabbade. Sms-livräddare (frivilliga livräddare) finns nu i 12 regioner och engagerar mer än 120 000 livräddare. De larmas ut till hjärtstopp mellan kl 07.00-23.00 av larmcentralen för att utföra HLR eller för att hämta närmaste hjärtstartare och bege sig till den drabbade.

Hjärtstartarregistret
Svenska HLR-rådet äger och driver Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) med syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus genom att visa allmänheten och larmcentralen på en karta var närmaste hjärtstartare är placerad. Samverkansprojekt pågår för att sprida kunskap om SHR och för att fler ska anmäla sina hjärtstartare till registret. Hjärtstartarregistrets hemsida.

I Regiongruppen Samhälle ingår representanter från sju regioner i Sverige.

Vid frågor om samhällsspåret kontakta:

Anette Nord: anette.nord@hlr.nu (Processansvarig samhälle och ansvarig för HLR i skolan)

Johan Björklund: johan.bjorklund@falun.se (Ordf. i Regiongruppen samhälle, styrelseledamot i HLR-rådet)

Dela innehållet: