Hjärtstopp i samhället

Tusen räddade liv utanför sjukhus till 2025

Hjärtstopp i samhället

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) och Första Hjälpen (FH) ökar allt mer utanför sjukvården. Räddningstjänst, polis, väktare, badvakter, utbildnings- och frivilligorganisationer, skolor och företag är alla exempel på den bredd som finns i samhället och som tillsammans utgör en gemensam kraft för att rädda fler liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus.

Överlevnad och HLR träning
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med defibrillerbar rytm. Tid till behandling är den helt avgörande faktorn.

I årsrapporten från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2020 med data från 2019, är den nationella överlevnaden utanför sjukhus 11% för samtliga hjärtrytmer, och 626 liv räddades. Men vi kan bli ännu bättre. Svenska HLR-rådet har som mål till år 2025 att 1000 liv årligen ska räddas utanför sjukhus. Det är inte ett omöjligt mål att nå med samverkan, forskning och att vi vässar egna organisationer i HLR. Högkvalitativ HLR och att träna ”lite men ofta” är nya metoder för att hålla kunskaperna på topp. De HLR utbildningar som ingår i samhällsspåret är: Vuxen-HLR i samhället, D-HLR för insatspersonal, Barn-HLR i samhället och Första Hjälpen.

Nationell samverkan
Flera nationella initiativ pågår med samverkan mellan olika organisationer. Exempel är samutlarmning från SOS-Alarm av ambulans, räddningstjänst och polis i vissa län för att snabbare nå den drabbade. SMS livräddare i Region Stockholm, VG Region, Sörmland, Västmanland, Blekinge, Östergötland och Kronoberg, larmar ut frivilliga livräddare via SMS till hjärtstopp, eller för att hämta närmaste hjärtstartare. I Norrbottens län finns Mobilräddarna som också larmar ut personer som kan utföra HLR.

Hjärtstartarregistret
Svenska HLR-rådet äger och driver det Svenska Hjärtstartarregistret (SHR) med syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus genom att visa allmänheten och larmcentralen på en karta var närmaste hjärtstartare är placerad. Samverkansprojekt pågår för att sprida kunskap om SHR och för att fler ska anmäla sina hjärtstartare till registret. Hjärtstartarregistrets hemsida.

I Regiongruppen Samhälle ingår representanter från sju regioner i Sverige. Läs mer här.

Vid frågor om samhällsspåret kontakta:

Ingela hasselqvist-Ax: ingela.hasselqvist-ax(at)hlr.nu (Processansvarig Samhälle och SHR)

Johan Björklund: johan.bjorklund(at)falun.se (Ordf. i Regiongruppen Samhälle )

Dela innehållet: