Upphovsrätt

Läs nedan om HLR-rådets policy angående upphovrätt till utbildningsmaterial, filmer, webbutbildningar mm.

Upphovsrätt HLR-rådet 201214

Dela innehållet: