Styrelse

HLR-rådets styrelse 2018

Styrelsen för Svenska HLR rådet består enligt stadgarna av 5 personer och adjungerar vid behov ytterligare resurspersoner.

Andreas Claesson, ordförande
Leg Ambulanssjuksköt. Med.Dr, post-doc vid centrum för hjärtstoppsforskning Karolinska institutet. Bedriver forskning inom området hjärtstopp utanför sjukhus med inriktning mot drunkning/hypotermi samt tidig defibrillering genom SMS-livräddning leverans av hjärtstartare med drönare. Ordförande sedan April 2017.

Hans Friberg, ledamot SFAI
Är anestesi och intensivvårdsläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och chef för centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet. I HLR-rådet representerar Hans Svensk förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI). Hans är professor och aktiv forskare inom vård efter hjärtstopp med inriktning av vård på IVA efter hjärtstopp med fokus på temperaturkontroll och prognosbedömning.

Annika Ehlers, ledamot
Invald i styrelsen april 2015. Annika arbetar som akutsjuksköterska och HLR organisatör på Arvika sjukhus. I rådet är Annika även verksam som ordförande i Regiongruppen HLR.

Henrik Wagner, ledamot Svenska Cardiologföreningen.
Överläkare i kardiologi, Dr Med. Arbetar som PCI-operatör vid kardiologenheten Helsingborgs lasarett. Bedriver forskning inom hjärtstopp på kranskärlsröntgen samt trombocythämning hos patienter med akut koronart syndrom.

 

Johan Björklund, ledamot
Leg. sjuksköterska samt brandman. Johan är chef inom Räddningstjänsten Dala-mitt samt  ordförande i Svenska HLR rådets regiongrupp samhälle.

Dela innehållet: