Styrelse

HLR-rådets styrelse april 2023

 

Therese Djärv, ordförande
Therese valdes in som ordförande i september 2022 och är Adjungerad professor på KI i  akutsjukvård, samt överläkare i akutsjukvård och internmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.

Anna Lybeck, ledamot SFAI
Invald i styrelsen april 2023. Anna är  anestesi- och intensivvårdsläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. I HLR-rådet representerar Hans Svensk förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI).

 

Helene Franz, ledamot
Invald i styrelsen april 2023. Helena arbetar som sjuksköterska och HLR samordnare på Alingsås sjukhus.

Araz Rawshani, ledamot Svenska Kardiologföreningen
Araz valdes in som representant för Svenska Kardiologföreningen i september 2022. Läkare, Med dr och forskare på Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs Universitet. Registerhållare för Svenska Hjärt-lungräddningsregistret.

 


Johan Björklund, ledamot
Invald i Styrelsen april 2018. Leg. sjuksköterska samt brandman. Johan är verksamhetschef hälso- och sjukvård i Falu Kommun och ordförande i Svenska HLR-rådets Regiongrupp samhälle.

Dela innehållet: