Styrelse

HLR-rådets styrelse 2019

Styrelsen för Svenska HLR rådet består enligt stadgarna av 5 personer och adjungerar vid behov ytterligare resurspersoner.

Andreas Claesson, ordförande
Leg Ambulanssjuksköt. Docent vid Centrum för hjärtstoppsforskning Karolinska institutet. Bedriver forskning inom området hjärtstopp utanför sjukhus med inriktning mot drunkning/hypotermi samt tidig defibrillering genom SMS-livräddning  och leverans av hjärtstartare med drönare. Ordförande sedan April 2017.

Hans Friberg, ledamot SFAI
Är anestesi och intensivvårdsläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och chef för centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet. I HLR-rådet representerar Hans Svensk förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI). Hans är professor och aktiv forskare inom vård efter hjärtstopp med inriktning av vård på IVA efter hjärtstopp med fokus på temperaturkontroll och prognosbedömning.

Annika Ehlers, ledamot
Invald i styrelsen april 2015. Annika arbetar som akutsjuksköterska och HLR organisatör på Arvika sjukhus. I rådet är Annika även verksam som ordförande i Regiongruppen HLR.

Henrik Wagner, ledamot Svenska Kardiologföreningen.
Överläkare i kardiologi, Dr Med. Arbetar som PCI-ansvarig vid kardiologenheten Helsingborgs lasarett. Bedriver forskning inom hjärtstopp på kranskärlsröntgen samt trombocythämning hos patienter med akut koronart syndrom.

Johan Björklund, ledamot
Invald i Styrelsen april 2018. Leg. sjuksköterska samt brandman. Johan är enhetschef i Falu Kommun, ordförande i Svenska HLR rådets regiongrupp samhälle och sedan januari 2019  utbildningsansvarig inom Svenska rådet för hjärt- lungräddning.

Dela innehållet: