Historik

Svenska rådet för hjärt-lungräddning är en i raden av organisationer som genom historien verkat för att människor som drabbas av ett livshotande tillstånd skall överleva. Alla de metoder, tekniker och vetenskapliga landvinningar som presenterats genom historien har någon gå varit de allra senaste och de mest aktuella riktlinjer som överhuvudtaget varit tillgängliga vid respektive tidsperiod.

Internationella riktlinjer
Arbetet med att revidera kunskapsläget kring HLR pågår ständigt. Var femte år bjuder International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), in till vetenskaplig kongress i Dallas, USA tillsammans med American Heart Association (AHA), för utvärdering och utveckling av gällande och kommande riktlinjer från hela världen.

På denna sida hittar du översiktliga riktlinjer i hjärtlungräddning från historisk tid, men även riktlinjer publicerade i konsensus från baserat på senaste vetenskapliga evidens. Ta del av Hjärt-lungräddningens historia, en skrift som beskriver utvecklingen av dagens hjärt- och lungräddning samt defibrillering, ladda gärna hem och dela.

Europeiska HLR rådet (ERC) är den Europeiska motsvarigheten till HLR-rådet och ger var 5:e år ut reviderade behandlingsriktlinjer för behandling av hjärtstopp samt utbildningsprogram för HLR. Den 25-26 mars 2021 publicerades nya Europeiska guidelines inom HLR och Första hjälpen.

Video – Mun till mun andning 1960-tal

Se Svenska livräddningssällskapets instruktionsfilm om mun till mun andning, producerad i Halmstad i mitten av 1960-talet. Filmen har tagits fram av SLS i samråd med Röda korset och med medicinsk rådgivning från Svensk anestesiologisk förening.

Mun till mun andning 1960-tal from Svenska HLR rådet on Vimeo.

Video – Pulse of life

Ta del av instruktionsfilm i hjärt-lungräddning i en produktion från sent 1960-tal. Medical supervision: Archer Gordon, US, Pyramid films Kalifornien.

Eftersom tekniken och utvecklingen hela tiden går framåt med stora steg och mängden vetenskapliga publikationer ökar konstant så kommer det framöver att utvecklas nya och bättre metoder för att rädda livet på medmänniskor som drabbas av plötsliga oväntade hjärtstopp. Förhoppningsvis, och med stor sannolikhet, kommer framtidens människor att fundera på hur vi egentligen tänkte i början av 2000-talet kring de metoder tillgängliga för oss idag, en spännande framtid väntar!

Pulse of Life (Swedish Version) from Svenska HLR rådet on Vimeo.

 

 

Dela innehållet: