Arbetsgrupper

En stor del av HLR-rådets arbete utförs i arbetsgrupperna som bevakar utveckling och driver olika projekt inom sina respektive områden.

Varje arbetsgrupp leds av en ordförande, sammansättningen av medlemmar i arbetsgrupperna ser olika ut beroende på arbetsområde.

Dela innehållet: