Nätverket för vårdlärare

Nätverkets syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR på vårdutbildningar

I vårt nätverk kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. På så vis kan vi utveckla HLR-arbetet både nationellt och i regionerna. Genom återkoppling av frågor till HLR-rådet kan vi också vara med och påverka nationellt.

Linda Johansson
lindajohansson7813@gmail.com

Dela innehållet: