Nätverket för vårdlärare

Nätverkets syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR på vårdutbildningar.

 

 

 

 

 

 

 

Jag arbetar som vårdlärare på Lärcenter i Falköping och är nationell HLR- samordnare för vårdlärare. Mitt mål är att i samarbete med kollegor på vårdskolor i Sverige få en likvärdig HLR-utbildning oavsett var man genomför den.

I mitt nationella uppdrag vill jag arbeta för att i samarbete med regionernas HLR-samordnare/organisatörer och vårdlärare sprida information från HLR-rådet.

 

I vårt nätverk kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. På så vis kan vi utveckla HLR- arbetet både nationellt och i vår region. Genom återkoppling av frågor till HLR-rådet kan vi också vara med och påverka nationellt.

 

Ulf Cavalli-Björkman

ulf.cavalli@hotmail.com

 

Lärcenter, Falköpings kommun

Dela innehållet: