Utbildningsprogram

Här finner du information om kursinnehåll, tidsåtgång, förkunskapskrav och annan detaljerad information om våra respektive utbildningar. Svenska HLR-rådets lanserar nya utbildningsprogram i hjärt-lungräddning och första hjälpen vart femte år, senaste lanseringen skedde i november 2021. HLR-rådet följer ERCs riktlinjer som bygger på den senaste forskningen inom området.

Alla HLR-rådets utbildningsprogram bygger på ett aktivt lärande och varje utbildningsprogram har sin specifika målgrupp och innehåll. Du kan läsa mer om respektive utbildningsprogram i högerspalten här intill. Här finns även handlingsplanerna som hör till programmen samt dokument om utbildningsnivåer för respektive utbildning. De visar översiktligt vad som krävs på respektive utbildningsnivå.

Rekommenderad utbildningsnivå inom sjukvården:

Som instruktör har du också tillgång till fler dokument som du behöver när du håller kurs, du hittar dem genom att logga in i Utbildningsportalen.


Utbildningsportalen ersätter utbildningsregistret i november 2021. Har du en giltig mailadress i det gamla utbildningsregistret exporteras dina kompetenser som instruktör över till utbildningsportalen. Framför allt är utbildningsportalen HLR rådets kvalitetssäkring mot instruktörer och ett sätt att få statistik över utbildningsverksamheten i Sverige. I utbildningsportalen finns webbutbildningar, filmer och möjligheter att administrera kurser för instruktörer. Som användare hittar du dina kompetenser, kan ladda ner digitala kompetenskort och söka efter kurser som du vill gå.

Har du frågor som rör HLR-rådets utbildningar kontakta utbildningsansvarig.

Ulrika Karlgren
utbildning@hlr.nu

Dela innehållet: