Utbildningsprogram

Här finner du information om kursinnehåll, tidsåtgång, förkunskapskrav och annan detaljerad information om våra respektive utbildningar.

Svenska HLR-rådets lanserar nya utbildningsprogram i hjärt-lungräddning var femte år, senaste lanseringen var oktober 2016. HLR-rådet följer ERCs riktlinjer som bygger på den senaste forskningen inom området. Du kan ta del av utbildningsfilmer och föredrag från kongressen HLR 2016 genom att klicka på länken.
Alla HLR-rådets utbildningsprogram bygger på ett aktivt lärande och varje utbildningsprogram har sin specifika målgrupp och innehåll. Du kan läsa mer om respektive utbildningsprogram i högerspalten här intill. Här finns även handlingsplanerna som hör till programmen samt kvalitetssäkringsdokumenten som översiktligt visar vad som krävs på respektive utbildningsnivå.
Som instruktör har du också tillgång till fler dokument som du behöver när du håller kurs, du hittar dem genom att logga in i utbildningsregistret.

Ny utbildningsportal

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning utvecklar en digital lärplattform där den övergripande visionen är att alla användare via HLR.nu får tillgång till en helhetslösning som stöttar lärandet, förbättrar HLR-kvalitet och möjliggör analys av spridning av kurser i landet.

Inloggning kommer ske via hlr.nu till ”Mina sidor” för att få tillgång till webbutbildning instruktörsportal samt funktionen Hitta utbildare. Användare skall själva känna att verktyget hjälper användarna i sin vardagsutövning och stöttar deras behov. Fokus skall vara enkelhet i ett intuitivt system. Systemet kommer att testköras under 2021 där alla utbildningsprogram kommer att ha testpiloter som kvalitetssäkrar portalen för att väl vara i drift inför nya Guideline 2021.

Har du frågor som rör HLR-rådets utbildningar kontakta utbildningsansvarig!

Thomas Hermansson
utbildning@hlr.nu

Dela innehållet: