Hur blir man HLR-instruktör?

Vill du bli instruktör i hjärt-lungräddning eller första hjälpen? Då hittar du all information du behöver här!

Som HLR-instruktör fyller du en viktig funktion, både ute i samhället och i sjukvården. Du är HLR-rådets förlängda arm och medverkar till att livsviktig kunskap sprids! Det i sin tur leder till att fler personer har kunskap att starta HLR eller göra första hjälpeninsatser och överlevnaden efter plötsligt hjärtstopp kan öka och fler personer räddas till livet.

HLR-rådets utbildningar är indelade i två spår, ett spår med utbildningar för allmänheten och personer i samhället och ett spår med utbildningar för sjukvårdspersonal. Till samhällsspåret hör utbildningarna i Vuxen-HLR , Barn-HLR, Första hjälpen och HLR för insatspersonal. Till sjukvårdsspåret hör utbildningarna i HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR barn och S-HLR vuxen) och Avancerad hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal (A-HLR barn och A-HLR vuxen).

Alla utbildningarna har tre nivåer, grund-, instruktörs- och huvudinstruktörsnivå. Instruktörer får genomföra grundutbildningar, huvudinstruktörer får utbilda nya instruktörer och i vissa program även utbilda nya huvudinstruktörer.

Alla instruktörsutbildningar kräver vissa förkunskaper, och innan du anmäler dig till en utbildning är det viktigt att dessa är uppfyllda. HLR-rådets instruktörsutbildningar hittar du här, och du kan söka efter andra utbildare i utbildningsportalen.

Som instruktör är det viktigt att följa HLR-rådets riktlinjer och utbildningsprogram. Allt utbildningsmaterial baseras på den senaste forskningen inom området och är noga faktagranskat. Det gäller både handlingsplaner, illustrationer, filmer och kursböcker. I HLR-rådets policy för upphovsrätt  kan du läsa mer om användning av logotyp och bilder.

 

HLR-rådets utbildningsportal

I utbildningsportalen ska du som instruktör registrera alla utbildningar. Du kan dela ut digitala kompetenskort och hitta statistik och material där. Läs mer här.

 

Instruktör i utbildningsprogrammen för samhället

Vuxen-HLR och Barn-HLR

Alla, oavsett yrke eller bakgrund, är behöriga att bli instruktörer i Vuxen-HLR och/eller Barn-HLR .  Som förkunskap ska du  ha genomgått en grund- eller repetitionsutbildning inom 6 månader innan instruktörskursen och läst in instruktörsboken.  Du bör också ha fyllt 18 år. Som HLR-instruktör får du hålla grundutbildningar. Dessa ska du registrera i HLR-rådets utbildningsportal för att bibehålla din behörighet. När du hållit minst fyra grundutbildningar är du behörig att delta i huvudinstruktörsutbildning för att bli huvudinstruktör. Detta innebär att du får kompetens att utbilda nya instruktörer. När du hållit fyra instruktörsutbildningar får du även utbilda nya huvudinstruktörer.

Vid  HLR-rådets instruktörsutbildningar i Vuxen-HLR och Barn-HLR ges alltid en grundutbildning i direkt anslutning till instruktörsutbildningen.

Första hjälpen
För att bli instruktör i Första hjälpen och HLR  ska du vara instruktör i Vuxen-HLR. HLR ingår som en obligatorisk del i Första Hjälpen-utbildningen.

Som instruktör i Första hjälpen och HLR kan du hålla grundkurs i Första hjälpen där HLR ingår som en obligatorisk del,  och utbildningar i enbart Vuxen-HLR. Dina utbildningar ska registreras i HLR-rådets utbildningsportal för att du ska behålla instruktörskompetensen. När du hållit minst fyra  grundutbildningar är du behörig att gå huvudinstruktörsutbildning i Första hjälpen för att bli huvudinstruktör. Detta innebär att du får kompetens att utbilda nya instruktörer. Nya huvudinstruktörer utbildas endast i HLR-rådets regi, välkommen att söka utbildning här.

 

HLR för insatspersonal

Utbildningsprogrammet HLR för insatspersonal vänder sig till alla som förväntas att ingripa vid hjärtstopp inom ramen för sin yrkesutövning. Det är t.ex. polis, räddningstjänst, vakter och badvakter. För att bli instruktör i HLR för insatspersonal krävs att du är instruktör i Vuxen-HLR.

När du hållit minst fyra  grundutbildningar är du behörig att  gå huvudinstruktörsutbildning i HLR för insatspersonal och bli huvudinstruktör. Detta innebär att du får kompetens att utbilda nya instruktörer. När du hållit fyra instruktörsutbildningar får du även utbilda nya huvudinstruktörer.

 

Instruktör i utbildningsprogrammen för sjukvården

 

HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR vuxen och S-HLR barn)

För att bli instruktör i utbildningsprogrammen S-HLR vuxen och S-HLR barn krävs att du är sjukvårdspersonal (lägsta utbildningsnivå är undersköterska) och att du har genomgått en grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR vuxen alternativt S-HLR barn, beroende på vad du ska bli instruktör i, inom 6 månader före kurstillfället. Som instruktör i S-HLR vuxen får du hålla grund- och repetitionsutbildningar i det programmet och även hålla kurser i Vuxen-HLR för allmänheten.

Som instruktör i S-HLR barn får du hålla grund- och repetitionsutbildningar i det programmet och även hålla kurser i Barn-HLR för allmänheten.

När du hållit minst fyra grundutbildningar är du behörig att gå bli huvudinstruktörsutbildning . Detta innebär att du får kompetens att utbilda nya instruktörer. När du hållit fyra instruktörsutbildningar får du även utbilda nya huvudinstruktörer.

 

Avancerad HLR för sjukvårdspersonal (A-HLR vuxen och A-HLR barn)

För att bli instruktör i utbildningsprogrammen A-HLR vuxen och A-HLR barn krävs att du är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och att du är instruktör och har hållit i fyra grund- eller repetitionsutbildningar i S-HLR vuxen respektive S-HLR barn beroende på vilket program du ska bli instruktör i. Du ska också ha gått en grund- eller repetitionsutbildning i A-HLR vuxen alternativt A-HLR barn med godkänt resultat, beroende på vad du ska bli instruktör i, inom 6 månader före kurstillfället.

Instruktörsutbildningar i de avancerade programmen ges endast i HLR-rådets regi av våra egna huvudinstruktörer.

Dela innehållet: