Förtjänstmedaljer

Svenska rådet för hjärt-lungräddnings förtjänstmedaljer instiftades år 2016 för att uppmärksamma personer som gjort stora insatser för hjärt-lungräddning i Sverige.

Förtjänstmedalj i silver
Svenska HLR-rådets Förtjänstmedalj i silver tilldelas den som har gjort förtjänstfulla insatser för Svenska HLR-rådet och verkat för kunskapsspridning inom hjärt-lungräddning.

Förtjänstmedalj i guld ”Stig Holmberg-medaljen”
Svenska HLR-rådets Förtjänstmedalj i guld ”Stig Holmberg-medaljen” tilldelas den som har gjort stora och förtjänstfulla insatser för Svenska HLR-rådet och verkat för kunskapsspridning inom hjärt-lungräddning över tid.
Den första förtjänstmedaljen i guld tilldelades kardiolog Stig Holmberg, grundare av Svenska rådet för hjärt-lungräddning, vid HLR-rådets kongress i Göteborg 2016.

Stig Holmberg-medaljen i guld har tilldelats
2016 Stig Holmberg
2017 Johan Herlitz och Leif Svensson
2018 Marianne Eldh
2019 Solveig Aune
2022 Birgitta Andersson

Förtjänstmedalj i silver har tilldelats
2018 Lullan Backman och Pia Lejkemo
2019 Johan Israelsson, Liselott Rehn och Stephan Svenning
2021 Bengt Persson och Tomas Markebo

Dela innehållet: