Öppna webbutbildningar

Välkommen till HLR-rådets sida där vi har samlat alla webbutbildningar på grundnivå så att du kan ta del av dem utan att logga in i Utbildningsportalen. HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp på och utanför sjukhus, samt att öka kunskapen i samhället om första hjälpen. Genom att publicera webbutbildningarna öppet hoppas vi få en ökad kunskapsspridning och få fler personer intresserade av HLR och första hjälpen. Du hittar alla länkarna till höger!

I Vuxen- och Barn-HLR är inte webbutbildningen obligatorisk förkunskap, men HLR-rådet rekommenderar att kursdeltagare antingen gör webbutbildningen före eller efter praktisk utbildning. I övriga utbildningsprogram är webbutbildning obligatorisk förkunskap liksom inläst kursbok. En webbutbildning kan aldrig ersätta praktisk utbildning med instruktör, där kursdeltagaren får lära sig HLR med god kvalitet, att använda en hjärtstartare/defibrillator effektivt, eller att samarbeta i ett akutteam i de mer avancerade programmen. För repetition ger webbutbildningen en bra sammanfattning av de viktigaste momenten.

För att erhålla ett digitalt kompetenskort efter genomförd webbutbildning måste du registrera dig och logga in i Utbildningsportalen. När du har genomfört webbutbildningen utfärdas ett digitalt kompetenskort som återfinns på “Min sida/Webbutbildning Intyg” i Utbildningsportalen. Du får även intyget via mejl.

Dela innehållet: