Öppna webbutbildningar

Välkommen till HLR-rådets sida där vi har samlat  webbutbildningarna för de utbildningsprogram som riktar sig till allmänheten så att du kan ta del av dem utan att logga in i Utbildningsportalen. HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp på och utanför sjukhus, samt att öka kunskapen i samhället om första hjälpen. Genom att publicera webbutbildningarna öppet hoppas vi få en ökad kunskapsspridning och få fler personer intresserade av HLR och första hjälpen. Du hittar alla länkarna till höger!

I Vuxen- och Barn-HLR är inte webbutbildningen obligatorisk förkunskap, men HLR-rådet rekommenderar att kursdeltagare antingen gör webbutbildningen före eller efter praktisk utbildning. I övriga utbildningsprogram är webbutbildningen obligatorisk förkunskap tillsammans med inläst kursbok. För dem krävs att du skapar ett användarkonto och loggar in i utbildningsportalen.

En webbutbildning kan aldrig ersätta praktisk utbildning med instruktör, där kursdeltagaren får lära sig HLR med god kvalitet, att använda en hjärtstartare/defibrillator effektivt, eller att samarbeta i ett akutteam i de mer avancerade programmen, men kan vara ett bra sätt att repetera det du lärt dig.

För att erhålla ett intyg efter genomförd webbutbildning måste du skapa ett konto och logga in i Utbildningsportalen. När du har genomfört webbutbildningen utfärdas ett intyg som återfinns på “Min sida/Webbutbildning Intyg” . Du får även intyget via mejl.

Dela innehållet: