Resuscitation Academy

Resuscitation Academy Sweden

Seattle i USA har en världens högsta överlevnadstal vid prehospitala hjärtstopp och man har arbetat mycket aktivt under åren med ständiga förbättringar i syfte att fortsätta öka överlevnaden. Seattles forskare inom hjärtstoppsområdet samt ledningsansvariga för ambulanssjukvård och räddningstjänsten i Seattle har tillsammans startat Resuscitation Academy där de årligen ger kurser för att förmedla de senaste rönen inom hjärtstoppsområdet, dess behandling och ”best practice”. De har tagit fram tio olika steg (med olika svårighetsgrad) som en organisation/län/land kan arbeta med i syfte att förbättra överlevnaden vid prehospitala hjärtstopp. Dessa steg finns sammanställa i en kursboken ”10 Steps for Improving Survival from Sudden Cardiac Arrest”. I Seattle har de hittills haft 73 RA kurser och utbildat mer än 1700 personer från olika länder.

Våren 2014 skickades två kursdeltagare från Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet/Södersjukhuset till Seattle för att som första svenska deltagare gå deras Resuscitation Academy, i syfte att ta hem konceptet till Sverige och därefter i sin tur förmedla ut det i Sverige. Redan samma höst 2014 så anordnades den första Resuscitation Academy (R.A.) Sweden på Södersjukhuset i Stockholm i samarbete med Svenska HLR-rådet. Kursen gavs under två dagar och målgruppen var nyckelpersoner och beslutsfattare inom akut- och ambulanssjukvård.

Därefter har årligen kurser i Resuscitation Academy anordnats på Södersjukhuset i Stockholm, med olika längd (1-2 kursdagar) samt med olika målgrupper (beslutsfattare, chefer och nyckelpersoner inom akut- och ambulanssjukvård, larmcentral samt personal som arbetar operativt med prehospital hjärtstoppsvård d.v.s. ambulans, polis samt räddningstjänstpersonal samt personal från akutmottagning).

Syftet är att inspirera kursdeltagarna att välja någon del från ”10 Steps for Improving Survival from Sudden Cardiac Arrest” och ta hem och arbeta vidare i sin egen organisation med syfte att i förlängningen öka överlevnaden av hjärtstopp utanför sjukhus.

Annonsering till nästkommande kurs under hösten 2018 kommer att göras på HLR-rådets hemsida www.hlr.nu, i facktidskriften Samverkan 112 www.s112.se och på Resuscitation Acedemy Swedens Facebook-sida www.facebook.com/Resuscitation-Academy-Sweden-566055060163387/

Efter sista anmälningsdag görs ett urval av sökanden för att få en blandad och ändamålsenlig mix av kursdeltagare. Antalet kursdeltagare är begränsat. Vi ser fram emot att se drivna och intresserade kursdeltagare på nästkommande Resuscitation Academy!

Anders Bäckman/Hjärtstoppscentrum KI/Fakulteten för Resuscitation Academy Sweden

Dela innehållet: