Resuscitation Academy

Resuscitation Academy Sweden

Seattle i USA har en världens högsta överlevnadstal vid prehospitala hjärtstopp och man har arbetat mycket aktivt under åren med ständiga förbättringar i syfte att fortsätta öka överlevnaden. Seattles forskare inom hjärtstoppsområdet samt ledningsansvariga för ambulanssjukvård och räddningstjänsten i Seattle har tillsammans startat Resuscitation Academy där de årligen ger kurser för att förmedla de senaste rönen inom hjärtstoppsområdet, dess behandling och ”best practice”. De har tagit fram tio olika steg som en organisation/län/land kan arbeta med i syfte att förbättra överlevnaden vid prehospitala hjärtstopp. Dessa steg finns sammanställa i kursboken ”10 Steps for Improving Survival from Sudden Cardiac Arrest” (se länk nedan).

Våren 2014 skickades två kursdeltagare från Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet/Södersjukhuset till Seattle för att som första svenska deltagare gå deras Resuscitation Academy, i syfte att ta hem konceptet till Sverige och därefter i sin tur förmedla ut det i Sverige. Redan samma höst 2014 så anordnades den första Resuscitation Academy (R.A.) Sweden på Södersjukhuset i Stockholm i samarbete med Svenska HLR-rådet. Kursen gavs under två dagar och målgruppen var nyckelpersoner och beslutsfattare inom akut- och ambulanssjukvård.

Därefter har kurser i Resuscitation Academy anordnats i Stockholm, med olika längd (1-2 kursdagar) samt med olika målgrupper (beslutsfattare, chefer och nyckelpersoner inom akut- och ambulanssjukvård, larmcentral samt personal som arbetar operativt med prehospital hjärtstoppsvård d.v.s. ambulans, polis samt räddningstjänstpersonal samt personal från akutmottagning).

Syftet är att inspirera kursdeltagarna att välja någon del från ”10 Steps for Improving Survival from Sudden Cardiac Arrest” och ta hem och arbeta vidare i egen organisation med syfte att öka överlevnaden av hjärtstopp utanför sjukhus.

RA Sweden Facebooksida

Besök Resuscitation Academys hemsida
E-böcker från Resuscitation Academy

Efter sista anmälningsdag görs ett urval av sökanden för att få en blandad och ändamålsenlig mix av kursdeltagare. Antalet kursdeltagare är begränsat. Vi ser fram emot att se drivna och intresserade kursdeltagare på nästkommande Resuscitation Academy!

RA kurs planeras den 28-29 maj 2024 i Stockholm; HLR-rådet och Centrum för Hjärtstoppsforskning i samarbete. Mer information finns  på hlr.nu

/Fakulteten för Resuscitation Academy Sweden

Dela innehållet: