Så här gör du vid luftvägsstopp

LÄGGA EN BILD HÄR?

Ett främmande föremål i luftvägen (i dagligt tal ”satt i halsen”) kan göra det svårt eller omöjligt att andas. Om lite luft kan passera hindret kan den drabbade hosta, andas eller prata. Om föremålet i luftvägarna hindrar normal andning kan den drabbade inte andas, hosta eller tala. Hindret måste avlägsnas inom några få minuter, annars kan kvävning orsaka så svår syrebrist att det leder till hjärtstopp.

SÅ HÄR GÖR DU, BARN ÖVER 1 ÅR OCH VUXNA

Om personen kan andas, hosta eller tala:

 • • uppmana personen att fortsätta hosta
 • • lämna inte personen ensam
 • • kontrollera andning
 • • om tillståndet försämras ska du omedelbart ingripa.
Luftvägsstopp - personen kan andas

Om personen INTE kan andas, hosta eller tala:
Ryggslag

 • • Lägg din öppna hand mitt på bröstbenet.
 • • Böj personen framåt.
 • • Placera din andra hand mellan skulderbladen, ge upp till 5 kraftiga ryggslag med handloven.
Luftvägsstopp - personen kan inte andas

Buktryck
Om ryggslagen inte hjälper ska du ge buktryck för att försöka trycka upp föremålet som fastnat i luftvägen.

 • • Stå bakom och tätt intill den drabbade.
 • • Böj personen framåt så att föremålet lättare kan stötas upp.
 • • Lägg dina armar som ett band runt kroppen under den drabbades armar.
 • • Knyt din hand och placera den mellan naveln och bröstkorgen. Lägg andra handen ovanpå.
 • • Tryck inåt och uppåt. Ge upp till 5 buktryck i följd.
 • • Anpassa kraften efter storlek på den drabbade personen.
 • • Fortsätt växelvis med 5 ryggslag och 5 buktryck.
 • • Om personen blir medvetslös ska du larma 112 och starta HLR.
  Länk till barn-HLR.
  Länk till vuxen-HLR.
Luftvägsstopp - buktryck

SE FILM HUR DU GÖR VID LUFTVÄGSSTOPP HOS BARN ÖVER 1 ÅR och VUXNA

----
FILM
----

SÅ HÄR GÖR DU, BARN 0-1 ÅR

Ryggslag

 • • Lägg barnet på mage längs din arm med stöd av ditt ben.
 • • Låt barnets huvud vara lägre än kroppen. Stöd barnets huvud med din hand.
 • • Placera din andra hand mellan skulderbladen, ge upp till 5 ryggslag med handloven.
Luftvägsstopp - ryggslag

Brösttryck
Om ryggslagen inte hjälper ska du ge brösttryck för att försöka trycka upp föremålet som fastnat i luftvägen.

 • • Vänd barnet över på din andra arm.
 • • Tryck med två fingrar på bröstbenets nedre halva.
 • • Ge upp till 5 brösttryck i följd.
 • • Fortsätt växelvis med 5 ryggslag och 5 brösttryck tills föremålet lossnar och barnet andas normalt.
 • • Om barnet blir medvetslöst ska du larma 112 och starta barn-HLR.
Luftvägsstopp - brösttryck

SE FILM HUR DU GÖR VID LUFTVÄGSSTOPP HOS BARN 0-1 ÅR

----
FILM
----

HLR-rådet och läkemedelsverket avråder från användning av så kallade luftvägsrensare då det saknas evidens för dess effekt.

LADDA NER HANDLINGSPLAN FÖR LUFTVÄGSSTOPP

Dela innehållet: