Så här gör du barn-HLR

Barn-HLR 0-1 år

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. Med hjälp av hjärt-lungräddning (HLR) kan blodet pumpas runt manuellt. Bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp anländer.

Barn får sällan hjärtstopp på grund av rytmrubbningar i hjärtat, utan den dominerande orsaken är syrebrist. Det är viktigt att vara observant på andningsproblem hos barn som i värsta fall kan leda till hjärtstopp. Ju tidigare inblåsningar och bröstkompressioner startas, desto större är chansen att överleva ett hjärtstopp. Att förebygga hjärtstopp och olyckor handlar om att säkra barnets miljö innan något händer.

Se film hur du gör barn-HLR 0-1 år

Se film hur du gör barn-HLR 1-18 år

Webbutbildning i barn-HLR

Gör vår webbutbildning i barn-HLR här:
Webbutbildning i barn-HLR

Så här gör du barn-HLR

1. Kontrollera medvetande
Skaka försiktigt i barnets axlar och ropa "Hallå, är du vaken?"

Går barnet inte att väcka, då är det medvetslöst. Ropa på hjälp om det finns någon i närheten.

Barn 0-1 år

Barn-HLR Under 1 år - Steg 1

Barn 1-18 år

Barn-HLR 1-18 år - Steg 1

2. Kontrollera andning
Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan och två fingrar under hakspetsen. Håll på det hårda underkäksbenet.

Om huvudet på ett litet barn böjs bakåt stängs luftvägen, medan hos äldre barn/tonåringar ska huvudet böjas bakåt för att skapa öppen luftväg.

Kontrollera om barnet andas normalt. Se om bröstkorgen höjer sig, lyssna efter normala andningsljud, känn om du känner någon luftström mot din kind.

Barn-HLR Under 1 år - Steg 2
Barn-HLR 1-18 år - Steg 2

3. Ge inblåsningar
Om barnet är medvetslöst med ingen eller onormal andning, eller om du är osäker på om andningen är normal, ska du direkt ge 5 inblåsningar.
- Öppna luftvägen

- Barn 0-1 år: Gapa så stort att du täcker hela barnets näsa och mun med din egen mun

- Barn 1-18 år: Knip om näsan för att inte luft ska läcka ut

- Blås in försiktigt tills bröstkorgen höjer sig

- Blås 5 gånger

Barn-HLR Under 1 år - Steg 3
Barn-HLR 1-18 år - Steg 3

4. Larma 112
Om möjligt uppmana någon annan att larma 112, så att du kan starta HLR. Finns ingen annan i närheten måste du larma själv. Om ingen telefon finns i närheten ska HLR utföras i 1 minut före larm till 112. Sätt på mobiltelefonens högtalarfunktion. Larmoperatören ger instruktioner om hur du ska göra HLR. Starta med 15 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar.

Om barnet ser vuxen ut kan vuxen-HLR teknik användas (30:2).

Om livräddaren inte har övat barn-HLR, larma 112 och starta HLR med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (30:2).

Barn-HLR - Steg 4

5. Bröstkompressioner
Bröstbenet ska tryckas ner 1/3 av bröstkorgens höjd, kompressionsdjup 4-6 cm beroende på ålder.

Barn 0-1 år: Tryck med två fingrar på bröstbenets nedre halva. Släpp upp bröstkorgen helt mellan varje kompression.

Barn 1-18 år: Lägg din handlov på nedre halvan av bröstbenet. Tryck med rak arm och din axel rakt ovanför bröstbenet. Släpp upp helt mellan varje kompression.
Takt 100-120/minut.

Barn-HLR Under 1 år - Steg 5
Barn-HLR 1-18 år - Steg 5

6. Fortsätt med HLR 15:2
Fortsätt HLR 15:2 tills ambulanspersonal/räddningstjänst tar över, eller att barnet börjar andas med normala andetag. Minimera avbrott i HLR.

7. Hämta hjärtstartare
Om ni är två livräddare ska en livräddare ge 5 inblåsningar och starta HLR. Den andra larmar 112 och hämtar närmaste hjärtstartare. Anslut och följ de talade råden, men det får inte fördröja start av HLR.

Hjärtstartarregistrets karta kan du se var närmaste hjärtstartare finns.

Barn-HLR med god kvalitet

- Fem inblåsningar
- Blås tills bröstkorgen höjer sig
- En inblåsning ska ta 1 sekund
- Tryck på nedre halvan av bröstbenet
- Kompressionsdjup 1/3 av bröstkorgens höjd, 4-6 cm djup beroende på ålder
- Takt 100-120/minut
- Släpp upp helt efter varje kompression, behåll hudkontakten
- 15 kompressioner följt av 2 inblåsningar, 15:2
- Minimera avbrott
- Hårt underlag om möjligt

HLR-rådet rekommenderar alla att gå en utbildning i barn- och vuxen-HLR samt repetera årligen.

Ladda ner handlingsplan för barn-HLR

Ladda ner Hjärt-lungrädning barn handlingsplan.

Dela innehållet: