Så här gör du Barn-HLR

Hjärt-lungräddning (HLR) på barn

Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som du kan ge till någon som har slutat andas eller till någon vars hjärta har slutat slå.

Hjärt-lungräddning består av två moment: inblåsningar och bröstkompressioner. Inblåsningar görs för att tillföra syre till blodet. Bröstkompressioner innebär att man rytmiskt trycker med händerna på bröstkorgen för att få blodet att cirkulera i kroppen.

Ge inblåsningar omedelbart

Det är mycket ovanligt att hjärtat slutar slå hos barn. Den vanligaste anledningen till att barn blir livlösa är istället att de har slutat att andas.

Barn är mycket känsliga för syrebrist och därför är det viktigt att du startar med inblåsningar så fort som möjligt vid ett akut läge. När andningen upphör får kroppen inte tillräckligt med syre och till sist kan också hjärtat sluta slå. I det läget måste du också få igång hjärtats verksamhet med hjälp av bröstkompressioner.

Hjärnan är det organ som är mest känsligt för syrebrist. Om syretillförseln inte kommer igång tillräckligt snabbt, finns det en risk att barnet får bestående hjärnskador. Sådana skador kan uppstå redan efter några minuter.

Hjärt-lungräddning beroende av barnets ålder

Tekniken vid hjärt-lungräddning är olika beroende på barnets ålder. Informationen i denna text ger en översikt av hur du ska göra hjärt-lungräddning.

BARN YNGRE ÄN ETT ÅR

Kontrollera om barnet är vid medvetande

 • Tilltala eller ropa på barnet.
 • Nyp eller skaka barnet försiktigt i axlarna.

Om du inte får någon reaktion från barnet ska du utgå ifrån att barnet är medvetslöst. Är du på en plats där det finns andra människor ska du ropa på hjälp.

Kontrollera om barnet andas

Öppna luftvägarna:

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på barnets panna.
 • Lyft upp barnets haka genom att placera två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under barnets underkäke.

Kontrollera om barnet andas:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära barnets mun och näsa.
 • Håll kinden över barnets näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Om du inte kan se, höra eller känna någon andning måste du utgå ifrån att barnet har ett andningsstopp. Börja då omedelbart med inblåsningar. Vid hjärtstopp kan barnet fortsätta ta enstaka, oregelbundna andetag som kan låta som suckar. Denna andning är inte normal och ger ingen syresättning till kroppen.

Inblåsningar:

 • Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att hålla en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen.
 • Lägg din mun tätt över både näsa och mun på barnet.
 • Gör 5 långsamma inblåsningar med högst så mycket luft som ryms i din egen mun. Anpassa mängden efter barnets storlek. Små barn har små lungor. Att blåsa in luften ska ta ungefär 1 sekund per inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska du avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Kontrollera om barnet visar livstecken

 • Titta om barnet visar några tecken på liv, till exempel om det sväljer eller rör sig.

Om barnet inte visar några livstecken, utan exempelvis har grå hudfärg och är slapp i kroppen, måste du göra hjärt-lungräddning med bröstkompressioner. Du ska lita på din bedömning. Det är inte farligt att göra bröstkompressioner på ett barn även om hjärtat slår.

Bröstkompressioner

Bröstkompressioner – gör 30 tryck:

 • Barnet ska ligga på rygg på ett hårt underlag.
 • Placera pekfinger och långfinger mitt på bröstkorgen, på nedre halvan av bröstbenet. Var noga med att inte placera fingrarna för långt ner mot magen så att de hamnar på bröstbensspetsen.
 • Tryck ner en tredjedel av bröstkorgens djup, cirka fyra centimeter, 30 gånger. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden, 100-120 kompressioner per minut.

Gör 2 inblåsningar

Utför serien med omväxlande 30 kompressioner och 2 inblåsningar totalt tre gånger innan du larmar 112.
Fortsätt göra omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar ända tills ambulansen kommer eller tills barnet visar livstecken.

BARN ÄLDRE ÄN ETT ÅR

Kontrollera om barnet är vid medvetande

 • Tilltala eller ropa på barnet och fråga hur det mår.
 • Nyp eller skaka barnet försiktigt i axlarna.

Om du inte får någon reaktion från barnet ska du utgå ifrån att barnet är medvetslöst. Är du på en plats där det finns andra människor ska du ropa på hjälp.

Kontrollera om barnet andas

Öppna luftvägarna:

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på barnets panna och böj huvudet lätt bakåt.
 • Lyft upp barnets haka genom att placera två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under barnets underkäke.

Kontrollera om barnet andas:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära barnets mun och näsa.
 • Håll kinden över barnets näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Om du inte kan se, höra eller känna någon andning måste du utgå ifrån att barnet har ett andningsstopp. Börja då omedelbart med inblåsningar. Vid hjärtstopp kan barnet fortsätta ta enstaka, oregelbundna andetag som kan låta som suckar. Denna andning är inte normal och ger ingen syresättning till kroppen.

Inblåsningar

 • Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att hålla en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen.
 • Kläm ihop barnets näsborrar med den hand du håller på pannan. Det görs för att förhindra att inblåst luft kommer ut genom barnets näsa istället för ner i lungorna.
 • Lägg din mun tätt över barnets mun.
 • Gör 5 långsamma inblåsningar – varje inblåsning ska ta ungefär 1 sekund. Anpassa mängden luft efter barnets storlek. Små barn har små lungor. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska du avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Kontrollera om barnet visar livstecken

 • Titta om barnet visar några tecken på liv, till exempel om det sväljer eller rör sig.

Om barnet inte visar några livstecken, utan exempelvis har grå hudfärg och är slapp i kroppen, måste du göra hjärt-lungräddning med bröstkompressioner. Du ska lita på din bedömning. Det är inte farligt att göra bröstkompressioner på ett barn även om hjärtat slår.

Bröstkompressioner

Bröstkompressioner – gör 30 tryck:

 • Barnet ska ligga på rygg, plant på ett hårt underlag.
 • Lägg din handlov mitt på bröstet, på nedre halvan av bröstbenet. Var noga med att inte placera handen för långt mot magen, så att den hamnar på bröstbensspetsen.
 • Luta dig över barnet med rak arm. Din axel ska vara rakt ovanför handen du trycker med.
 • Håll kvar den andra handen på barnets panna.
 • Tryck ned en tredjedel av bröstkorgens djup, cirka fem centimeter, 30 gånger. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden, 100-120 kompressioner per minut.

Gör 2 inblåsningar

Utför serien med omväxlande 30 kompressioner och 2 inblåsningar totalt tre gånger innan du larmar 112.
Fortsätt göra omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar ända tills ambulansen kommer eller tills barnet visar livstecken.

Du ska försöka göra momenten utan avbrott, i jämn takt. Gör inte paus för att kontrollera livstecken och undvik att göra långa pauser vid bytet mellan kompressionerna och inblåsningarna. Det är ansträngande att göra hjärt-lungräddning och det är bra om man kan vara flera som hjälps åt. I så fall bör man byta av varandra redan efter två minuter. Det är viktigt att inte ge upp.

Dela innehållet: