KlinSim

Som pedagogisk vidareutbildning för HLR-instruktörer i utbildningsprogrammen S-HLR vuxen och barn samt A-HLR vuxen och barn rekommenderas KlinSims pedagogiska utbildningar. Steg 1 rekommenderas för alla, steg 2 och 3 för de som vill fördjupa sig ytterligare.  Dessa utbildningar ges vid Kliniska träningscenter runt om i landet.

KlinSim,  svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering, har tagit fram dessa kurser  som vänder sig till alla instruktörer med intresse av medicinsk simulering,                                                                                          klinisk träning, förbättringsarbete och handledning.

 

Läs mer på KlinSims hemsida https://www.klinsim.se/ där du även hittar information om KlinSim steg 1, 2 och 3.

 

KlinSim pedagogik 1 Kurs med fokus på kunskap och lärande

Målgrupp

Kursen utgör ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering men även vid instruktionsarbete och studenthandledning. Utbildningen kan ges av alla medlemmar i KlinSim.

Kursmål
Efter kursen kommer du ha förståelse för lärande och lärandets villkor. Du kommer förstå uppbyggnaden av scenarioövningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling).

Dela innehållet: