HLR för insatspersonal

Arbetsgruppens övergripande mål är att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukvården genom att minska tiden till första defibrillering.

Livräddning på Eriksdalsbadet/Stockholm

HLR för insatspersonal

Arbetsgruppen HLR för insatspersonal verkar för att HLR-rådets behandlingsmål för hjärtstopp i samhället ska uppnås

  • Larm inom 1 minut
  • Start av HLR inom 1 minut
  • Defibrillering ska kunna ske inom 5 minuter

Detta ska ske genom att utarbeta utbildningsmaterial för målgruppen insatspersonal, samt verka för att samtlig insatspersonal i Sverige utbildas i utbildningsprogrammet HLR för insatspersonal och repeterar detta årligen. Arbetsgruppen arbetar även för ökad samutlarmning av olika resurser som kan larmas vid hjärtstopp. Gruppen består av representanter från olika professioner/yrken som förväntas kunna göra en livräddande insats inom ramen för sin yrkesutövning.

Medlemmar

Thomas Hermansson, amb/ane SSK ordförande. Stockholm

Peter Bjurèn, polis. Stockholm

Anders Bäckman, amb/ane SSK. Stockholm

Jenny Hofvander, iva SSK, pistör, fjällräddningen. Klövsjö

Daniel Hedin, utbildningsansvarig, brandman. Östersund

 

Dela innehållet: