Etik inom HLR

Arbetsgruppen för etik arbetar för att hålla den etiska diskussionen levande i frågor som handlar om hjärt-lungräddning. Arbetsgruppen medverkar i arbetet med etiska riktlinjer till stöd för beslut om att avstå från att påbörja respektive avbryta redan påbörjad hjärt-lungräddning. Det övergripande syftet med gruppens arbete är att stödja och ge råd i etiska frågor i samband med hjärtstopp.

De etiska frågorna berör ofta patientens autonomi, integritet och värdighet. Etiken har en central roll i beslutsfattandet kring den akuta vården och vård som ges efter ett hjärtstopp. Likaså är etiken viktig i samband med att patienten avlider och betydelsen av att främja en värdig död och stödja de efterlevande.

 

 

 

 

 

 

Ordförande Anders Bremer, docent, leg. sjuksköterska, Kalmar

Medlemmar

Joar Björk, med. dr, leg. läkare, Växjö
Ewa Rosengren, leg. sjuksköterska, Stockholm
Fredrik Hessulf, med. dr , leg. läkare, Halmstad
Eva Piscator, med.dr, leg.läkare, Stockholm

Dela innehållet: