Etik inom HLR

Arbetsgruppen för etik arbetar för att hålla den etiska diskussionen levande i frågor som handlar om hjärt-lungräddning. Arbetsgruppen medverkar i arbetet med etiska riktlinjer till stöd för beslut om att avstå från att påbörja respektive avbryta redan påbörjad hjärt-lungräddning. Det övergripande syftet med gruppens arbete är att stödja och ge råd i etiska frågor i samband med hjärtstopp.

De etiska frågorna berör ofta patientens autonomi, integritet och värdighet. Etiken har en central roll i beslutsfattandet kring den akuta vården och vård som ges efter ett hjärtstopp. Likaså är etiken viktig i samband med att patienten avlider och betydelsen av att främja en värdig död och stödja de efterlevande.

 

 

Medlemmar:

Ordförande Anders Bremer, docent, leg. sjuksköterska, Kalmar

Samuel Sandboge, med. dr, leg. läkare, Göteborg

Ewa Rosengren, leg. sjuksköterska, Stockholm

Fredrik Hessulf, doktorand, leg. läkare, Halmstad (adjungerad)

 

Dela innehållet: