Hjärtstopp hos barn

Välkomna till HLR rådets arbetsgrupp för Barn-HLR!

Hjärtstopp hos barn är ovanligt men ett räddat liv i denna ålder resulterar i fler vunna levnadsår än när en vuxen drabbas av hjärtstopp. De vanligaste orsakerna till hjärtstopp bland de minsta barnen är plötslig spädbarnsdöd och bland äldre barn drunkning, kvävning och olycksfall. Det är alltså oftare ett andningsproblem som leder till hjärtstopp hos barn och detta är en stor skillnad jämfört med vuxna.

För att öka överlevnaden när barn drabbas av hjärtstopp utformar arbetsgruppen utbildningsprogram och handlingsplaner, både för livräddare utan sjukvårdsutbildning och för medarbetare i hälso- och sjukvården.
Pågående arbeten:
• Arbeta för en ökad spridning av utbildning i Barn HLR i samhället
• Uppdatera avsnittet om hjärt-lungräddning till barn i Rikshandboken, ett kunskapsstöd för medarbetare i barnhälsovården.
• Inventera behovet av en nationell utbildning till föräldrar och assistenter till barn med kroniska sjukdomar.

Medlemmar:

Pontus Johansson, ordförande

Jan Gellberg

Johan Holmén

Gunilla Solton

Linda Wallström

Jörgen Östman

Per Tjernström

Karin Pukk Härenstam

 

 

Dela innehållet: