Hjärtstopp inom sjukvården

Hjärtstopp inom sjukvården

Arbetsgruppen ”Hjärtstopp inom sjukvården”  verkar för att sjukhusen i Sverige ska följa HLR-rådets mål för sjukvården:

  • Larm inom 1 minut
  • Start av HLR inom 1 minut
  • Defibrillering inom tre minuter vid  VT/VF
  • Uppföljning av all utförd hjärtstoppsbehandling

Dokumentet »Hjärtstopp inom sjukvården « revideras efter behov av arbetsgruppen, det har bl.a. anpassats till att gälla hela sjukvården, inte bara för sjukhus.

Arbetsgruppen, som består av personer från olika delar av landet med olika kompetenser både inom slutenvården och prehospitalt, ansvarar även för revidering av utbildningsprogrammen i S-HLR vuxen och A-HLR vuxen.

Gruppen består av följande medlemmar:

Ordförande: Ulrika Karlgren

Solveig Aune

Daniel Bengtsson

Helena Jimenez

Pär Lindblad

Eva Oddby Muhrbeck

Ann-Kristin Rimbe

Ferenc Sari

Marie-Louise Södersved-Källestedt

Henrik Wagner

Otto Wiik

Dela innehållet: