Hjärtstopp inom sjukvården

Hjärtstopp inom sjukvården

Arbetsgruppen “Hjärtstopp inom sjukvården”  verkar för att sjukhusen i Sverige ska följa HLR-rådets mål för sjukvården:

  • Larm inom 1 minut
  • Start av HLR inom 1 minut
  • Defibrillering inom tre minuter vid  VT/VF
  • Uppföljning av all utförd hjärtstoppsbehandling

Dokumentet »Hjärtstopp inom sjukvården « revideras efter behov av arbetsgruppen, det har b.la. anpassats till att gälla hela sjukvården, inte bara för sjukhus.

Arbetsgruppen, som består av personer från olika delar av landet med olika kompetenser både inom slutenvården och prehospitalt, ansvarar även för revidering av utbildningsprogrammen i S-HLR vuxen och A-HLR vuxen.

Gruppen arbetar bland annat med ett filmmanus för en film till A-HLR vuxen, vår målsättning att den ska spelas in under våren 2019.

 

Gruppen består av följande medlemmar:

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Ulrika Karlgren

Solveig Aune

Eva Oddby

Henrik Wagner

Daniel Bengtsson

Tomas Markebo

Ferenc Sari

Marie-Louise Södersved-Källestedt

Ann-Kristin Rimbe

Fredrik Hessulf

Pär Lindblad

Otto Wiik

 

 

 

Dela innehållet: