Regiongrupp Norrbotten och Västerbotten

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. 

Jag är sjuksköterska och arbetar som HLR-organisatör på kliniskt träningscentrum (KTC) på Norrlands universitetssjukhus.
I mitt regionuppdrag arbetar jag framförallt via kontaktnäten med HLR-organisatörer/samordnare på sjukhusen samt lärare på vårdutbildningar. Genom nätverken sprids information från HLR-rådet men där kan vi också utbyta erfarenheter och kunskap med varandra i frågor som rör HLR och på så sett vidareutveckla vår region.

Regionansvarig:

Petra Skoglund:

petra.skoglund@regionvasterbotten.se Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

I bifogad fil till höger finner ni kontaktpersoner för HLR i regionen.

Dela innehållet: