Regiongrupp Småland, Östergötland och Blekinge

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. För att nå ut i vården och sprida information från HLR-rådet använder vi oss av ett flertal nätverk.

Regionansvarig

Johan Israelsson

HLR-Samordnare Hjärtsektionen Länssjukhuset Kalmar

Lasarettsvägen 39185 Kalmar

Telefon arbetet: 0480-44 86 46
Mailadress: johan.israelsson@regionkalmar.se

Jag heter Johan Israelsson och arbetar som regionansvarig för HLR-rådets Sydöstra region. Sydöstra regionen består av Blekinge, Småland och Östergötland. Jag är Sjuksköterska och Med.dr. i omvårdnad. Jag har tidigare arbetat mest inom hjärtsjukvården. Numera har jag min huvudsakliga anställning som HLR-samordnare på Länssjukhuset i Kalmar, men arbetar även på Linnéuniversitetet som lärare samt försöker bedriva forskning och utvecklingsarbete inom hjärtstoppsfältet. I mitt regionsuppdrag arbetar jag med att sprida information från rådet, men även med att ta in synpunkter och föra fram regionens åsikter i nationella frågor. Detta sker framför allt genom arbete med nätverket för HLR-organisatörer/kontaktpersoner, nätverket för lärare inom vårdutbildningar och nätverket för ambulanssjukvård. Varmt välkomna med frågor och önskemål!

I bifogad fil till höger finner ni kontaktpersoner för HLR i regionen.

Dela innehållet: