Regiongrupp Stockholm och Gotland

Famous landmark in Stockholm where the Nobel festivities takes place.

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. För att nå ut i vården och sprida information från HLR-rådet använder vi oss av ett flertal nätverk. 

Regionansvarig:

Marika Hampel
Capio S:t Görans sjukhus
IVA
S:t Göransplan 1
112 81 Stockholm
e-post: marika.hampel@capiostgoran.se

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och arbetar som HLR koordinator och som intensivvårdssjuksköterska på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Mitt uppdrag från HLR rådet är att verka för ett kontaktnät för regionens HLR-organisatörer/samordnare. Där igenom kan information från HLR-rådet spridas men där kan vi också utbyta erfarenheter och kunskap med varandra i frågor som rör HLR och på så sett vidareutveckla vår region.
Hör gärna av er med frågor!

I bifogad fil till höger finner ni kontaktpersoner för HLR i regionen.

Dela innehållet: