Regiongrupp Stockholm och Gotland

Jasna Giesecke, HLR-koordinator och HIA-ssk

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. 

Regionansvarig:

Jasna Giesecke
Danderyds sjukhus
e-post: jasna.giesecke@regionstockholm.se

Jag har min bakgrund som HIA-sjuksköterska där jag även utvecklade mitt intresse för hjärt-lungräddning och hjärtstopp då jag både ingick i sjukhusets akutteam samt fick omhänderta och vårda hjärtstoppspatienter. Sedan flera år tillbaka har jag haft tjänsten som HLR-koordinator på vårt sjukhus. I det uppdraget har jag rollen som processledare för vår sjukhusövergripande hjärtstoppsprocess där arbetet huvudsakligen innebär ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete inom HLR. För att bibehålla min kliniska kompetens tjänstgör jag även på HIA en gång i veckan.

Att vara regionansvarig innebär för mig att samverka och hålla ihop HLR-nätverket inom regionen.  Jag ser också potentialen att med gemensamma krafter driva och utveckla HLR-arbetet i enlighet med Svenska HLR-rådets övergripande mål – att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp.

 

Till höger finns ett dokument med kontaktpersoner för HLR i regionen.

Dela innehållet: