Regiongrupp Uppland, Västmanland och Sörmland

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. För att nå ut i vården och sprida information från HLR-rådet använder vi oss av ett flertal nätverk.

Regionansvarig

Lena Svanbom lena.svanbom@ltv.se

Jag heter Lena Svanbom och är specialistsjuksköterska inom anestesi. Har även en bakgrund som sjuksköterska från Akutmottagningen i Västerås. Jag arbetar som HLR-organisatör/samordnare på KlinisktTräningsCentrum (KTC) Västmanlands sjukhus i Landstinget Västmanland.

Mitt uppdrag från HLR rådet är att verka för ett kontaktnät för Regionens HLR-organisatörer/samordnare. Min regionen är Västmanland, Uppland och Sörmland. Jag vill bidra till att bygga upp en stark HLR organisation med ett gott samarbete mellan sjukhus, ambulanssjukvården, vårdcentraler och allmänheten. Att sprida kunskap och utbyta erfarenheter i syfte att vidareutveckla regionen.

Hör gärna av er med frågor!

I bifogad fil till höger finner ni kontaktpersoner för HLR i regionen.

Dela innehållet: