Regiongrupp Västra Götaland

 

Regiongrupp Västra Götaland

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. För att nå ut i sjukvården och sprida information från HLR-rådet använder vi oss av ett flertal nätverk.

Regionansvarig

Helena Franz

Mail: helena.m.nilsson@vgregion.se

Jag arbetar som HLR-samordnare på Alingsås lasarett och är HLR ansvarig för VG-regionen.

Arbetar som anestesisjuksköterska sedan ett antal år på operation Alingsås lasarett. Jag har arbetat som sjuksköterska i 20 år där mina arbetsplatser varit Akutmottagningen Alingsås lasarett och MAVA/Östra. HLR har varit ett stort intresse under alla mina verksamma år. Att vara regionansvarig innebär att nätverka och vara länken mellan de HLR-ansvariga i min region (sjukhus & vårdlärare) och HLR rådet.

 

I  filen till höger finner ni kontaktpersoner för HLR i regionen.

Dela innehållet: