Regiongrupp Västra Götaland

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. För att nå ut i vården och sprida information från HLR-rådet använder vi oss av ett flertal nätverk.

Hej!

HLR-rådet har tagit beslut om att satsa mer på att öka informationen om HLR i samhället. Vi såg det som en spännande utmaning och såg vinster med att samarbeta samhälle/sjukvård. Om en person får bästa möjliga hjälp i hela vårdkedjan i samband med att personen drabbas av hjärtstopp, ökar möjligheterna för den personen att få ett bra liv efter hjärtstoppet. Det gynnar både livskvaliteten för den enskilde samt ekonomin i regionen. Vi arbetar för en hjärtsäker VG-region. Syftet är att alla som drabbas av hjärtstopp får HLR av god kvalitet.

I utbildningsregistret registrerades 51 406 personer under 2015 och 48 661 personer under 2016 som utbildade i HLR i VG-regionen. Målet för 2017 är att öka antalet registrerade till 55 000 personer oavsett om dessa registreras som utbildade inom sjukvården eller i samhället. Målet är också att när hjärtstartaren är på plats ska den vara funktionsduglig. Alla hjärtstartare ska vara tydligt och korrekt skyltade och för de publika hjärtstartarna ska de vara dokumenterade i hjärtstartarregistret. För att nå dessa mål samarbetar/samverkar vi med olika professioner inom sjukvården/samhället i olika nätverk t.ex. nätverken HLR-organisatörer på sjukhusen, räddningstjänsten, ambulanssjukvården, primärvården, vårdutbildningar, övriga skolor, pensionärsföreningar, Hjärt-lung, företag m fl.

Vi samarbetar om uppdraget och Solveig inriktar sig mot för sjukvården och Marianne mot samhället. Solveig är ssk/vårdlärare och arbetar på HLR-centrum på Sahlgrenska sjukhuset. Solveigs uppdrag i HLR-rådet är att vara Regionansvarig för sydvästra regionen (VG-regionen). Marianne är ssk/vårdlärare och har arbetat inom akutsjukvården i många år. Har sedan lång tid tillbaka engagerat sig i HLR-frågor i samhället. Mariannes uppdrag i HLR-rådet är att vara Regionansvarig för sydvästra regionen (VG-regionen) samhälle samt ansvarig för nationella nätverket Vårdlärare. För att vi ska bli en säker VG-region behöver vi hjälpas åt. Ser ni behov/möjlighet för nya nätverksträffar, hör gärna av er.

 

Välkomna

Marianne och Solveig

 

Till höger på denna sida finner du regionens kontaktpersoner på sjukhusen.

 

Kontaktuppgifter:

Solveig Aune

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

HLR-centrum för utbildning och forskning

Per Dubbsgatan 14

413 45 Göteborg

E-post: solveig.aune@vgregion.se

Tel: 031-342 75 75

 

Marianne Eldh

E-post: eldhmarianne@gmail.com

Mobil: 0703-578865

Dela innehållet: