Regiongrupp Västra Götaland

Regiongrupp Västra götaland

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. För att nå ut i sjukvården och sprida information från HLR-rådet använder vi oss av ett flertal nätverk.

Regionansvarig

Annika Wingård, anestesisjuksköterska och HLR-samordnare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal

annika.ling@vgregion.se

Jag arbetar som specialistsjuksköterska inom anestesi på Operation 1 och är HLR- samordnare på Mölndals sjukhus, som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Mitt mål är samarbete över hela sjukhuset i syfte att sprida HLR- kunskaper.

I mitt regionuppdrag vill jag arbeta för ett nära samarbete med regionens HLR-samordnare/organisatörer och vårdlärare för att sprida information från HLR-rådet.

I vårt nätverk kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. På så vis kan vi utveckla HLR- arbetet i vår region. Genom återkoppling av frågor till HLR-rådet kan vi också vara med och påverka nationellt.

I  filen till höger finner ni kontaktpersoner för HLR i regionen.

Dela innehållet: