Regiongrupp Västra Götaland

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. För att nå ut i vården och sprida information från HLR-rådet använder vi oss av ett flertal nätverk.

Regiongrupp Västra götaland

Regionansvarig

Madelen Johansson, sjuksköterska och HLR-samordnare NU-sjukvården

madelen.johansson@vgregion.se

Jag arbetar som sjuksköterska och HLR-samordnare i NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla sjukhus) och är regionansvarig för Västra Götaland.

I mitt regionuppdrag ingår att samverka med regionens HLR-samordnare/organisatörer och vårdlärare för att sprida information från HLR-rådet. I nätverken kan vi även utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra och vid behov kan synpunkter sedan återkopplas till HLR-rådet, där regionen på så sätt kan vara med och påverka i nationella HLR-frågor.

Syftet är att vidareutveckla vår region så att alla som drabbas av hjärtstopp får HLR av god kvalitet

Mål i regionen under 2018

  • Är att öka registrerade utbildningar i utbildningsregistret till 65 000 oavsett om dessa registreras som utbildade inom sjukvården eller i samhället.
  • Är att när hjärtstartaren är på plats ska den vara funktionsduglig. Alla hjärtstartare ska vara tydligt och korrekt skyltade och för de publika hjärtstartarna ska de vara dokumenterade i hjärtstartarregistret.

 

I bifogad fil till höger finner ni kontaktpersoner för HLR i regionen.

 

Dela innehållet: