Vård efter hjärtstopp

Arbetsgruppen utformar och sprider riktlinjer för vård efter hjärtstopp. Syftet är att skapa förutsättningar för en optimal och jämlik vård. Riktlinjerna innefattar både sjukhusvård, uppföljning och rehabilitering.

”Personer som överlevt hjärtstopp ska ges bästa möjliga förutsättningar för en god livskvalitet”

Vården efter hjärtstopp har de senaste åren fått allt större uppmärksamhet och sedan 2015 finns ett eget avsnitt i riktlinjerna från European Resuscitation Council. Avsnittet reviderades 2021 och innefattar akuta åtgärder vid ankomst till sjukhus, intensivvård, fortsatt vård på sjukhus samt uppföljning och rehabilitering, allt med syfte att öka överlevnad efter hjärtstopp och främja god livskvalitet.

Pågående aktiviteter 2024

  1. Implementering av riktlinjer och informationsmaterial
  2. Artikel – Intensivvård efter hjärtstopp
  3. Genomföra fysisk träff för nätverket för överlevare och deras närstående 

Medlemmar:

Johan Israelsson, Ordförande, Med dr, sjuksköterska, HLR-samordnare, Länssjukhuset Kalmar och Linnéuniversitetet

johan.israelsson@regionkalmar.se

Gisela Lilja, Med dr, arbetsterapeut inom neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet

Per Nordberg, Med dr, specialistläkare i kardiologi och internmedicin, Södersjukhuset och Karolinska institutet

Sten Rubertsson, Professor, överläkare i anestesi och intensivvård, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet

Ewa Wallin, Med dr, specialistsjuksköterska intensivvård, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet

Louise Martinell, Med dr, specialistläkare i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gunilla Edholm, Sjuksköterska, HLR-centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Anna Lybeck, Med dr, specialistläkare i anestesi och intensivvård, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet

Till gruppen finns även en referensgrupp knuten.

 

Länkar:

ERC guidelines 2021 – Post resuscitation care

Läkartidningen uppföljning efter hjärtstopp 2019

Nätverk för dig som överlevt hjärtstopp och för dina närstående

 

 

Dela innehållet: