Vård efter hjärtstopp

Arbetsgruppen utformar och sprider riktlinjer för vård efter hjärtstopp. Syftet är att skapa förutsättningar för en optimal och jämlik vård. Riktlinjerna innefattar både sjukhusvård, uppföljning och rehabilitering.

“Överlevare efter hjärtstopp ska ges bästa möjliga förutsättningar för en god livskvalitet”

Vården efter hjärtstopp har de senaste åren fått allt större uppmärksamhet och sedan 2015 finns ett eget avsnitt i riktlinjerna från European Resuscitation Council. Avsnittet innefattar akuta åtgärder vid ankomst till sjukhus, intensivvård, fortsatt vård på sjukhus samt uppföljning och rehabilitering, allt med syfte att öka överlevnad efter hjärtstopp och främja god livskvalitet.

Pågående aktiviteter 2021

  1. Revidering av riktlinjer och informationsmaterial
  2. Utvärdering av intensivvården efter hjärtstopp (genom webbenkät)
  3. Starta nätverk för överlevare och närstående (i samarbete med Riksförbundet HjärtLung)

Medlemmar:

Johan Israelsson, Ordförande, Med dr, sjuksköterska, HLR-samordnare, Länssjukhuset Kalmar och Linnéuniversitetet

johan.israelsson@regionkalmar.se

Hans Friberg, Professor, överläkare i anestesi och intensivvård, Skånes Universitetssjukhus och Lunds Universitet

Gisela Lilja, Med dr, arbetsterapeut inom neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet

Per Nordberg, Med dr, specialistläkare i kardiologi och internmedicin, Södersjukhuset och Karolinska institutet

Sten Rubertsson, Professor, överläkare i anestesi och intensivvård, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet

Ewa Wallin, Med dr, specialistsjuksköterska intensivvård, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet

Mirjam Dragsten, Sjuksköterska kardiologiska kliniken,  Falu lasarett

Louise Martinell, Med dr, specialistläkare i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gunilla Edholm, Sjuksköterska, HLR-centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Till gruppen finns även en referensgrupp knuten.

                                                                                 

Länkar:

ERC guidelines 2015 – Post resuscitation care

Läkartidningen Tema hjärtstopp 2015

Läkartidningen bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp 2017 

Nytt stöd för bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp 2012

Läkartidningen uppföljning efter hjärtstopp 2019

Nätverk för dig som överlevt hjärtstopp och för dina närstående

 

Dela innehållet: