Revidering av gymnasieskolans yrkesprogram

Just nu revideras flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Ändringar föreslås i åtta program varav ett är Vård- och omsorgsprogrammet. Förslagen till förändringar i ämnesplaner, inriktningar och programfördjupningar är ute på remiss mellan 18 dec och 31 jan 2020.

HLR-rådet skickade i juni ett förslag till Skolverket på hur HLR-utbildningen borde se på Vård- och omsorgsprogrammet där vårt förslag var att alla studerande inom vårdutbildningar bör få utbildning i S-HLR barn samt S-HLR vuxen. Tyyärr har ändringar i nuvarande läroplan endast föreslagits på vuxen-nivå, men det är ändå ett steg åt rätt håll.

För Vård- och omsorgsprogrammet innebär förändringen b.la. att att alla elever som läser till undersköterska ska kunna arbeta inom alla specialiteter och att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var man läser den.
Förslaget gällande hjärt-lungräddning är att alla elever ska utbildas i S-HLR vuxen och i HLR till barn. Mer info finns i bifogad länk.
Förändringarna kan tillämpas från och med den 1 juli 2021.

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2019-12-18-remiss-revidering-av-gymnasieskolans-yrkesprogram
Dela innehållet: