Alla kan rädda liv dagen 2022

Affisch Alla kan rädda liv dagen 2020

Den 16 oktober 2022 är det ”Alla kan rädda liv dagen”
Inte sedan 2019 har vi kunnat satsa på olika aktiviteter ute i landet, som inspirerar allmänheten att träna HLR för vuxna och barn, använda en hjärtstartare och registrera sin hjärtstartare i Hjärtstartarregistret. I år infaller den 16 oktober en söndag, vilket kanske inte passar alla tidsmässigt. Det går lika bra att ha en aktivitet före eller efter det datumet, huvudsaken är att inspirera. 

Varför är dagen viktig?
Europeiska HLR-rådet (ERC) har i guidelines 2021, Nr 3. ”Systems Saving Lives” betonat några huvudbudskap, där träna så många medborgare som möjligt i HLR och skapa engagemang för ”World Restart a Heart Day” ingår. Svenska HLR-rådet följer ERCs riktlinjer i HLR/Första hjälpen och syftet är givetvis att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Det kan vi göra genom att fler lär sig Vuxen- och Barn-HLR, fler frivilliga livräddare rekryteras och fler hjärtstartare registreras.

Svensk flyer och poster kan laddas ner från ERCs hemsida 

 

 

 

Dela innehållet: