Välbesökt Första Hjälpen symposium på Södersjukhuset

Torsdagen den 25 oktober genomförde HLR rådet ett Första Hjälpen symposium på Södersjukhuset med ett 70-tal intresserade deltagare från hela landet. Från Danmark deltog tre representanter från det Danska Första Hjälpen rådet som just nu håller på att planera ”Nordic First Aid” kongressen i Köpenhamn den 1-2 mars 2019. Läs mer om kongressen på denna hemsida och anmäl er till spännande dagar! Under förmiddagen samlades också 15 huvudinstruktörer i Första Hjälpen för att diskutera utbildningsmaterial, kursupplägg och framtida förändringar i kursen. Många goda idéer kom fram under gruppdiskussionerna och HLR rådet hoppas kunna erbjuda ett årligt möte för huvudinstruktörerna i FH, liknande det som HI har i A-HLR programmen för Barn och Vuxna.

Föreläsningarna från dagen finns nu publicerade som PDF:er här.

Dr Araz Rawshani föreläser om data från Sveriges Hjärt-Lungräddningsregister 2017.
Dela innehållet: